Dansk Ejendomsmæglerforenings seneste tendensundersøgelse viser, at et flertal af landets ejendomsmæglere forventer, at priserne på enfamiliehuse og sommerhuse vil stige det kommende år.


For ejerlejlighederne er optimismen en anelse lavere, men der er fortsat flere ejendomsmæglere, som forventer stigende end faldende ejerlejlighedspriser det kommende år.


Region Sjælland har både den største andel af ejendomsmæglere, som forventer stigende enfamiliehuspriser og den største andel, som forventer stigende ejerlejlighedspriser. Ejendomsmæglerne i Region Hovedstaden har landets mest positive forventninger til udviklingen i sommerhuspriserne.


Se alle tallene fra den seneste tendensundersøgelse her