Den seneste tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening blandt ejendomsmæglere landet over viser, at der gennemgående er forventninger om, at priserne vil ligge højere om et år. Optimismen er mest udtalt i Region Sjælland og mindst i København.

Hvordan går det med priser og liggetider på huse og ejerlejligheder de næste tre måneder og et år frem? Det spørger Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) hvert kvartal sine medlemmer, ejendomsmæglerne, i hele landet om. Analysen er lavet siden 2004.

Generel forventning om højere priser om et år
Det overordnede billede er, at der er udsigt til, at boligpriserne vil ligge højere om et år. Det gælder for alle boligtyper og i alle regioner. Forventningerne om prisstigninger er mest udtalte for enfamiliehuse og mindst for ejerlejligheder.

Region Sjælland er mest optimistisk, København mindst
Zoomer vi ind på parcelhusene, fremgår det, at ejendomsmæglere i København og på Frederiksberg er mindst tilbøjelige til at tro på prisstigninger det kommende år (45 procent tror på stigninger, mens 32 procent tror på fald), mens andelen, der tror på prisstigninger, er størst i Region Sjælland (74 procent tror på stigninger, mens 2 procent. tror på fald).

Det er det samme billede, der tegner sig, når vi ser på forventningerne til liggetiderne. Her forventer en tredjedel af mæglerne i København og på Frederiksberg, at liggetiderne på parcelhuse vil være længere om et år, to tredjedele forventer, at de vil forblive uændrede, mens ingen tror på kortere liggetider. På Sjælland udenfor Region Hovedstaden forventer 59 procent., at liggetiderne vil falde og 6 procent., at de vil stige.

Den store forskel i forventningerne forskellige steder på Sjælland skal ses i lyset af, at parcelhuspriserne både er steget meget i København de senere år, og at de ligger på et langt højere niveau, end vi ser i Region Sjælland (32.869 mod 11.113 kr. pr. kvadratmeter). Samtidig er liggetiderne fortsat betydeligt lavere i København end i Region Sjælland (100 mod 299 dage).

Det er altså forventningen i København, at prisstigningerne skal flade ud fra et relativt højt niveau og efter en periode med kraftige prisstigninger, mens liggetiderne skal stige fra et lavt niveau. Og omvendt er forventningen, at priserne i Regions Sjælland skal stige fra et lavt niveau, og liggetiderne skal falde fra et højt niveau.

Resultatet vidner om, at boligmarkedet har det bedre udenfor København. En optimisme, der bekræftes af ejendomsmægler Mikkel Henriksen, der er formand for den kreds af DE, som dækker Region Sjælland.

”Der er en stemning af fremgang mange steder i regionen, stadig flere familier ønsker at købe en billigere bolig længere væk fra storbyen og dens omegnskommuner, hvor priserne de senere år er steget meget. Jeg kan se, hvordan flere familier igen kommer til området efter en årrække, hvor tilflytningen har været beskeden,” siger Mikkel Henriksen, der selv er ejendomsmægler i Odsherred.

Undersøgelsen er lukket primo oktober.

Se mæglernes forventninger i alle otte DE-kredse til priser, liggetider og salg til 4. kvartal 2016 og et år frem i vedhæftede pdf.

 

For flere oplysninger kontakt:
Ejendomsmægler Mikkel Henriksen, mob. 2948 6515
DE’s cheføkonom Troels Theill Eriksen, mob. 6122 4565