MDENyt indehaver billede 3

Steffen Löfvall og Hanne Delcomyn fortalte på Indehaverdagen om, hvad faglig rådgivning og god ejendomsmæglerskik betyder i et samfund, der i stigende grad digitaliseres – og hvilke egenskaber der kendetegner en god ejendomsmægler nu og i fremtiden.

”Der er mange digitale fremtider på vej”, lød det på Indehaverdagen fra Steffen Löfvall, direktør og medstifter af Copenhagen Learning og Sustainable Platforms samt ekstern lektor på IT University of Copenhagen og CBS.

I en ejendomshandels forløb så Steffen Löfvall nye spillere komme ind – herunder:

  • Banker

  • Private sælgere, der selv tager billeder og indleder den første kontakt til mulige købere

  • Elektronisk ejendomsvurdering, hvor kunstig intelligens via billedanalyse og baggrundsdata kan vurdere ejendomme med relativt høj træfsikkerhed

Ejendomsmægleropgaver som boligfremvisning, tryghedsskabende samtale og vejledning vil ifølge Steffen Löfvall fortsat bedst kunne løses af mennesker: ”Hvad sker der hos kunder – købere og sælgere –, der har informeret sig på nettet og så kommer til jer og stiller en masse spørgsmål? Faglig rådgivning er en vigtig parameter. Jeres kunder vil stå med et stort, men fragmenteret vidensgrundlag.”

En hurtig rundspørge blandt deltagerne viste, at de troede på, at der også i fremtiden er brug for fysiske mæglerbutikker.

”Der kommer nok flere nye kompetencer med; f.eks. livsfaserådgivning”, spåede Steffen Löfvall.

Nye kundevendte stillingstyper kan også blive: personlig finansiel rådgiver, AI-vejleder (Artificial Intelligence = kunstig intelligens) og -træner / personlig datamægler og social adfærdsanalytiker.

”Rekruttér nye medarbejdere med STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math, red.)”, anbefalede Steffen Löfvall. ”Og forvent at møde finanscontrollere, AI-/personale-teamledere (der hjælper ansatte med at udnytte fordelene ved kunstig intelligens), data-detektiver/-analytikere og ETO’er (Ethical Trust Officer / AI Trust Officer), der leder etiske teams med henblik på at sikre, at kunstige intelligenser og udviklere handler i overensstemmelse med fastlagte regler, normer og værdier.”

God ejendomsmæglerskik i hverdagen

Herefter gik advokat Hanne Delcomyn, juridisk konsulent i Dansk Ejendomsmæglerforening, på scenen og talte om god ejendomsmæglerskik; dels i forhold til Steffen Löfvalls indlæg, dels om sammenhængen mellem god faglig rådgivning og god ejendomsmæglerskik – og sidst, men ikke mindst, om branchens omdømme.

Hun mindede om, hvordan kompetent faglig rådgivning og etisk ansvarlighed var hovedbudskaber, da DE sidste år kørte sin MDE-kampagne. Og seneste version af LOFE omtaler specifikt kriterier for god ejendomsmæglerskik.

”Klagenævnet henviser mere og mere til paragraffer, der vedrører god ejendomsmæglerskik”, berettede Hanne Delcomyn, ”og vores Hotline får mere og mere komplekse spørgsmål om god ejendomsmæglerskik. Men hvad betyder begrebet – kan vi bruge det til at styre vores konkurrenceevne via mere service og ordentlighed?”

Det kan være svært at sige helt klart, hvad der er god ejendomsmæglerskik – for hvordan måler man fair behandling, etisk ansvarlighed, omsorgsfuld og professionel adfærd, god opførsel, moral, etik og disciplin?

Efter et par eksempler på god ejendomsmæglerskik og mangel på samme, rundede Hanne Delcomyn af med to cases, som deltagerne skulle kommentere. Resultatet viste, at deltagerne var ret enige om, hvad der skal til for at udvise god ejendomsmæglerskik.

”Sæt god ejendomsmæglerskik på dagsordenen i jeres forretninger. Hold jer opdateret på praksis angående god ejendomsmæglerskik – og sørg for at indhente eller at hjælpe hinanden med en second opinion, hvis der skulle opstå tvivl”, sluttede Hanne Delcomyn.


Tekst: Sandy Thornland

Foto: Claus Bjørn Larsen