gammel strand coverbillede FADED

Regeringen har meldt ud, at implementeringen af de nye boligskatteregler udskydes 3 år fra 1. januar 2021 til 1. januar 2024. Samtidig er det meldt ud, at Vurderingsstyrelsens kommende nye vurderinger af landets ejendomme først udsendes i etaper fra 2. halvår 2020 og helt ind i år 2022.


En udskydelse kan ikke undgås

Regeringens udspil er ikke endeligt vedtaget i forligskredsen, men det er svært at se, at de kan undgå en udskydelse, da vurderingerne ikke når at være klar til en implementering i 2021.
Derimod er det mere uklart, hvad man vil gøre ved, at en udskydelse ændrer vilkårene for mange af landets boligejere.


Boligejere skal kompenseres

De boligejere, der med det brede politiske forlig stod til en skattelettelse i 2021, måtte med regeringens udspil om udskydelse vente yderligere 3 år på at få deres skattelettelse og stod altså til at få en større skatteregning som følge af udskydelsen.
Alt i alt var der dermed i første omgang udsigt til, at det blev billigere for det offentlige at udskyde ikrafttrædelsen, men dyrere for boligejerne. Men efter kritik fra bl.a. DE har regeringen tilkendegivet, at man vil arbejde på at kompensere boligejerne, så udskydelsen ikke koster boligejerne noget. Netop nu forhandles der i forligskredsen om, hvordan man vil kompensere.


3 ekstra år til at købe med skatterabat

En udskydelse betyder, at perioden, hvor man kan nå at købe, så man kan nå at få en evt. skatterabat, forlænges med 3 år, så man nu skal købe inden 1. januar 2024. Samtidig bliver perioden, fra man modtager sin vurdering, til en evt. skatterabat træder i kraft, længere. Det betyder, at markedet har mere vished om omfanget af skatterabatten, inden de nye boligskatteregler træder i kraft. Indtil udskydelsen var der lagt op til, at man først fik vurderingerne ganske kort tid inden, de nye boligskatteregler trådte i kraft.

For de boligejere, der står til en skatterabat, og som står til stigninger i grundskyldsbetalingen de kommende år, er der udsigt til, at skatterabatten bliver mindre.

Samtidig betyder en udskydelse af udsendelsen af vurderingerne, at de boligejere, der står til en tilbagebetaling, fordi de har betalt for meget i skat, må vente længere tid på at få deres tilgodehavender.


Forhåbentligt den sidste udskydelse

Til trods for, at vurderingerne og implementeringen udskydes gang på gang, viser udsendelsen af prøvevurderinger i oktober i år, som blev tilbudt 80.000 boligejere, at Vurderingsstyrelsen er på rette spor i forhold til at få vurderet landets ejendomme. Det betyder forhåbentligt, at vi ikke skal se flere udskydelser. Men der er fortsat meget arbejdet, der skal gøres, og det er i den sammenhæng vigtigt, at skattemyndighederne sørger for at sende meget information ud til offentligheden, så der kan handles bolig på så oplyst et grundlag som muligt.

 FAKTABOKS 7

 
Tekst: Troels Theil Eriksen & Thomas le Dous