Fejl i energimærkninger af ejendomme ved ejendomshandler stavnsbinder sælgere, og samtidig forhindres købere i at kunne låne til ejendomskøbet – fordi energimærkningen er forkert.

Danske Ejendomsmæglere kræver handling nu!

Sælgere af huse og lejligheder fastlåses i deres ejendomme på grund af fejlbehæftede energimærkerapporter. Energimærkningen er lovpligtig i forbindelse med salg, men alt for mange rapporter er helt uden forbindelse med virkeligheden og fyldt med fejl.

De mange fejlbehæftede rapporter betyder, at sælgere får dårligere energimærker, end deres ejendomme i virkeligheden repræsenterer. I praksis betyder det, at de taber på deres salg, hvis ejendommene overhovedet kan sælges. Ofte fravælges ejendomme med et dårligt energimærke af potentielle købere, uden at de overhovedet har set ejendommen. Samtidig kan det være vanskeligt at belåne en ejendom med dårligt energimærke, fordi de beregnede energiomkostninger er fejlagtigt høje, eller fordi andre oplysninger ikke er korrekte. For mange tilfælde er der ofte tale om store tab eller manglende købekraft på flere hundrede tusinde kroner.

På grund af den teoretiske beregningsformel for energirapporter lander ellers udmærkede huse ofte i en langt ringere kategori, end hvor de i virkeligheden hører til. Ifølge en helt ny rundspørge blandt over 700 ejendomsmæglere vurderes det, at knap 40 pct. af de energimærkningsrapporter respondenterne har set er fejlbehæftede, ikke retvisende eller mangelfulde. Samtidig vurderer knap 80 pct. af ejendomsmæglerne, at energirapportens beregnede forbrug ofte ikke står mål med det faktiske forbrug.

Energimærkningen er reelt værdiløs

Ideen med energimærkninger er en god ting – Vi ønsker alle at fremme miljø og energieffektivitet. Men måden, man beregner en ejendoms energimærke på, er kommet så langt fra virkeligheden, at det stavnsbinder sælgere og forhindrer købere i at belåne deres drømmehus. Med fejl i knap 40 pct. af energirapporterne har systemet spillet fallit”, - siger Torben Strøm, Formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, og fortsætter:
DE mener, at ordningen skal ændres her og nu, og indtil man har fundet en løsning, der virker, kan sælgere på tro og love oplyse ejendommes energiforbrug, som tilfældet f.eks. er i Norge”, slutter Torben Strøm.


For yderligere oplysninger, eksempler og interview. Kontakt:

Torben Strøm, formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, 2073 3621, tst@nybolig.dk

Peter Arnfeldt, pressekoordinator i DE, 4055 8005, peter@arnfeldt.co