OH artikelportrait

”Vi har bedre mulighed for at få politiske beslutningstagere til at lytte til os, når vi står sammen som en enig branche – også når det i visse tilfælde drejer sig om spørgsmål, der vedrører en mindre gruppe blandt vores medlemmer”, siger Ole Hækkerup.

 

Dansk Ejendomsmæglerforenings nye direktør Ole Hækkerup ser lydhørhed, dialog og diplomati som vejen til gennemslagskraft.

Ole Hækkerup tager imod på kontoret, der ligger midt i DE’s sekretariat. Dette kontor har ikke den spektakulære udsigt over vandet og Islands Brygge, men til gengæld ligger det i direkte forbindelse til DE’s kommunikationsafdeling. Den 47-årige er stadig ny i rollen som direktør for en brancheorganisation, der favner yderst forskellige faglige og geografiske områder såvel som økonomiske interesser og konstellationer. En organisation, der lyttes til, fordi den har styrket sine faglige uddannelser og anlagt en konstruktiv samarbejdslinje, ikke mindst over for politikere, embedsværk og Forbrugerrådet Tænk.

DE’s Bestyrelse har vurderet, at mens DE’s mæglerfaglige rådgivning og uddannelse fungerer rigtig godt og blot skal have opbakning til at fortsætte sin positive udvikling, så er der andre områder, hvor branchen har behov for at blive styrket – vi har brug for mere opmærksomhed og indflydelse”, forklarer Ole Hækkerup. ”Bestyrelsen vil over i en mere strategisk rolle, mens det at opnå mere opmærksomhed og indflydelse skal være en opgave, jeg udfylder sammen med sekretariatet. Vi skal drive det, der er godt, videre – og samtidigt påvirke den offentlige opfattelse af vores branche og sætte et større aftryk på den regulering, der omfatter vores medlemmer.

Som eksempler på områder, hvor branchen skal være med i forreste række, nævner Ole Hækkerup diskussionerne om Huseftersynsordningen såvel som vurderinger og det nye vurderingssystem: ”Her kan ejendomsmæglere med deres viden og erfaring bidrage til at skabe et mere retvisende og klart billede af markedet. Desuden må vi gøre købere og sælgere opmærksomme på den usikkerhed, de nye vurderinger kan medføre, så de kan tage deres beslutninger på et så veloplyst grundlag som muligt.

 

Vejen til indflydelse

Men hvordan har han så tænkt sig at få den opmærksomhed og indflydelse, han forventes af skaffe branchen? ”Man kan let få masser af opmærksomhed”, smiler Ole Hækkerup med et glimt i øjet. ”Det kræver blot, at man giver udtryk for ekstreme synspunkter. Men jo mere ekstrem man er, jo mindre indflydelse får man ved forhandlingsbordet. Hvad nytter det at snakke sig ind i medierne, når man samtidig snakker sig væk fra forhandlingsmulighederne? Jeg mener, at vi skal gå konstruktivt til værks. Vi skal sige klart og tydeligt, hvad vi mener, og bidrage til løsninger. Branchen står stærkest, når vi bruger dens samlede erfaring og viden om ejendomsmarkedet til at præge de regler, der danner rammen for ejendomsmæglernes hverdag.

DE har som bekendt allerede i mange år tydeliggjort sine faglige og juridiske kompetencer – og fulgt sine etiske krav til medlemmerne op med handling: ”Det, man skal måle en branche på, er ikke, om der er brodne kar – den slags vil kunne findes i alle brancher. Det, der betyder noget, er, hvad en branche gør ved brodne kar – og her har DE lagt en klar og stringent linje, både i Etisk Nævn her i DE og i samarbejdet med Klagenævnet for Ejendomsformidling, Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere og Forbrugerrådet Tænk.”

 

Positive egne erfaringer

Inden Ole Hækkerup blev direktør for DE, var det kun som privatperson, han havde stiftet bekendtskab med ejendomsmæglerbranchen: ”Jeg har selv købt og solgt bolig to gange – og så har jeg i øvrigt, som mange andre danskere, fulgt med i ’Udkantsmæglerne’ og ’Hammerslag’ på TV, som jeg synes gav et godt billede af, hvor meget ejendomsmæglernes lokalkendskab betyder for at opnå en fornuftig bolighandel. De ejendomsmæglere, jeg havde kontakt til i forbindelse med vores private bolighandler, var gode til at afstemme forventninger; når man skal sælge sit gamle eller købe sit nye hjem, er der mange følelser i spil, og her var ejendomsmæglerne meget nøgterne og gode til at minde mig om, at det altså var en handelssituation, vi befandt os i.

 

Dialog med medlemmerne

Noget af det første, Ole Hækkerup har gjort som ny direktør, er at søge dialogen med DE’s medlemmer. Han deltager i faglige arrangementer og holder møder i kredsene: ”Jeg vil gerne tale med så mange mæglere som muligt for, at vi sammen kan finde ud af, på hvilke områder vi kan gøre vores arbejde her i brancheorganisationen endnu bedre. Også her i sekretariatet skal vi have en stærk intern kommunikation for at løse de forskellige typer opgaver og spørgsmål, branchen står over for – det kan f.eks. være, hvordan indførelsen af det nye vurderingssystem kommer til at berøre de forskellige markeder, og hvordan vi i den sammenhæng bedst kan bistå vores medlemmer. Overordnet er det afgørende, at branchen står samlet, for vi har bedre mulighed for at få politiske beslutningstagere til at lytte til os, når vi står sammen som en enig branche – også når det i visse tilfælde drejer sig om spørgsmål, der vedrører en mindre gruppe blandt vores medlemmer.”

Skeler man til DE’s seneste medlemsundersøgelse, kan Ole Hækkerup glæde sig over, at det er en overordnet tilfreds medlemsskare, han skal arbejde for og med. Denne tilfredshed betragter han ikke som sovepude; tværtimod interesserer han sig meget for konstruktiv kritik, for det er ofte den, der driver en udvikling frem. Den næste medlemsundersøgelse er på vej, og han vil i høj grad se på, hvor der stadig er plads til forbedring: ”For eksempel er det godt, at noget af den undervisning, medlemmerne kan få, er fælles for alle, men vi vil så vidt det er muligt også kunne skræddersy de mæglerfaglige uddannelsestilbud til vores medlemmers behov på baggrund af deres feedback.”
En kommunikationsopgave, som Ole Hækkerup ser for sig i den nærmeste fremtid, er: ”Vi skal skabe mere opmærksomhed omkring, hvad vi i DE kan tilbyde udover undervisning og rådgivning.

 

Søger holdbare konklusioner

Om mål og retning i sit arbejde siger Ole Hækkerup: ”Når bestyrelsen nu vil kanalisere flere af sine kræfter over i sit strategiske arbejde og overlade det mere udadvendte, herunder også det politiske, arbejde til os i sekretariatet, tror jeg, at vi alle skal bruge noget tid til at finde vores nye roller. I den proces ser jeg mig selv som lyttende, dialogsøgende. Jeg tror, jeg er meget rummelig og inkluderende – indtil vi har konkluderet.”
Til gengæld erkender Ole Hækkerup også, at han kan finde det anstrengende at skulle vende tilbage til emner, der allerede er truffet konklusioner om: ”Så kommer man ikke videre. Derfor bør man efter min mening ikke forhaste sig med at drage konklusioner – jeg vil hellere, at vi giver os den tid, vi skal bruge til at nå frem til en god og holdbar retning, som vi har tiltro til og kan følge i lang tid uden alt for mange ændringer og justeringer undervejs.”

 

Fremtiden

Hvordan forestiller Ole Hækkerup sig, at branchen udvikler sig over de næste år?
Handel handler om tillid. Mæglere er handelsfolk. Og jeg tror, at langt de fleste besidder en sund snusfornuft – de ved godt, at når noget lyder for godt til at være sandt, så er det som regel, fordi det ikke er sandt. Den snusfornuft skal vi som branche holde fast i. Og så er der et fodboldudtryk, jeg synes passer godt her – man skal gøre sig spilbar. Vi skal vise, at vi er parate til at tage ansvar og handle på en kompetent måde, når vi får bolden. Så vil beslutningstagere, meningsdannere og forbrugere også fortsat sætte pris på at have os med på banen.

Ole Hækkerup siger farvel med blikkontakt og et behageligt, fast håndtryk, inden han går til næste møde. Klar til at lytte og vise opmærksomhed for at få mere opmærksomhed og indflydelse.


Kort og godt om Ole Hækkerup

  • Direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening siden 1. oktober 2018
  • Kommer senest fra stillinger som rådgiver hos et større dansk Public Affairs bureau og som kommunikationschef hos Danske Handicaporganisationer.
  • Folketingsmedlem 1998-2001 og 2007-2015, hvor han bl.a. har været politisk ordfører for Socialdemokratiet 
  • Født 1971 i Usserød, Hørsholm Kommune
  • Uddannelse: Kandidat i statskundskab ved Københavns Universitet
  • Bosiddende i Dragør med sin ægtefælle Karen Hækkerup (forhenværende folketingsmedlem (S) og minister) samt parrets tre børn.

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard