Claus Østergaard 1116 px

Der er penge at tjene på økologi – men også strenge regler, som gør, at der er penge at miste, formanede Claus Østergaard fra ØkologiRådgivning Danmark.

Begår man fodfejl i en handel med en økologisk ejendom, kan der tabes anselige summer. Dels vil økologiske produkter kun kunne sælges til prisen for konventionelle varer, og dels risikerer køber at gå glip af og sælger at skulle tilbagebetale øko-tilskud, advarede Claus Østergaard, plantechef og rådgiver hos ØkologiRådgivning Danmark.

I en oversigt over økologisk produktionsareal i Danmark fra 1989 til 2017 viste han en markant stigning op til årtusindskiftet og igen tydelig fremgang de seneste to år. Indtjening ved økologisk drift har bortset fra i 2013 altid ligget over indtjeningen ved konventionel drift. Siden 2015 er økologernes indtjeningsmæssige fordel endog særdeles stor.

Dokumentation, autorisation og producentskifte

Inden man handler en økologisk ejendom, er det afgørende at have orden i papirerne, understregede Claus Østergaard: Skal driften efter producentskiftet fortsætte som økologisk, er det nødvendigt at give besked til Landbrugsstyrelsens afdeling for jordbrugskontrol, der sikrer retten til at producere økologisk, og til Landbrugsstyrelsens afdeling for arealtilskud, som sikrer retten til fortsat at modtage tilskud for den økologiske dyrkning af marker (dyrehold er ikke tilskudsberettiget).

”Køber af dyr, afgrøder og marker skal være økolog før overdragelsen”, påpegede Claus Østergaard. Hvis den nye ejer ikke ønsker at fortsætte driften efter de økologiske principper, skal der foretages producentskifte for at undgå at skulle tilbagebetale tilskud; økologisk korn og grovfoder, der måtte ligge på lager, skal sælges inden overtagelsen, hvis den nye ejer ikke er godkendt som økolog. Claus Østergaard gav et eksempel, hvor manglende dokumentation for, at 165 tons korn var øko, betød at kornet måtte sælges som konventionelt korn  - med et tab på 206.250 kr. til følge.

I et eksempel, der handlede om salg af 180 køer fra et konkursbo, fortalte Claus Østergaard, at dyrene hele tiden var blevet holdt på økologisk vis – men da de blev flyttet ind under et nyt CVR-nummer, som ikke var godkendt til økologisk drift, skulle man starte forfra med at få dem omlagt til økologi. ”At øko-tillægget kom til at mangle i 6 måneder, betød for den nye ejer et  tab på 769.500 kr.”, konstaterede Claus Østergaard.

Endnu et eksempel viste, hvordan køber kom i klemme ved en ejendom, der blev solgt med henblik på fortsat økologisk drift: Køber havde søgt om autorisation og om udbetaling af tilskud til økologisk drift. Han havde modtaget autorisationsnummer fra Landbrugsstyrelsen. Men Økologikontrollen konstaterede manglende producentskifte, hvorefter køer og marker måtte starte genomlægning; køber fik afslag på at få udbetalt årets tilskud, og han blev afkrævet tilbagebetaling, fordi producentskifte manglede. Det endte med et samlet tab grundet manglende producentskifte på godt 2 mio. kr., fordelt på manglende øko-tillæg for mælk, manglende økologisk tilskud til køber i to år og tilbagebetaling af det øko-tilskud, sælger havde modtaget de seneste tre år.

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard