fang fremtiden

Overskriften i seminarets program beskrev smukt det inspirerende og udfordrende oplæg deltagerne hørte fra Henrik Good Hovgaard, chef for fremtidstræning hos Future Navigator. Han talte om hvad der sker, når nye bevægelser sætter ind og spillereglerne ændres. Mennesker reagerer forskelligt på omstilling og forandring og Henrik Good Hovgaard gav tips til hvordan situationer, hvor man føler sig udfordret. Han gav også et indblik i nogle af de bevægelser, som i fremtiden kan få stor betydning for netop mægler branchen.  

Henrik Good Hovgaard har været fremtidsforsker i 11 år. Hans arbejde handler ikke blot om at finde og følge nye bevægelser, men også om at træne andre til at se fremtiden og spotte trends. Han forklarede, at når man taler om fremtiden, så kan det sammenlignes med et stort hav. En bevægelse – eller trend - er som en bølge, der bygger sig op og flytter sig fra et sted til et andet med tiltagende kraft.

Når spillereglerne ændres

Vi skal holde øje med, når der er noget der ændrer spillereglerne. Her blev der givet to eksempler på organisationer, der reagerede forskelligt, da de stod overfor fremtiden.

I 1978 præsenterede en ingeniør det første digitale kamera for film virksomheden Kodaks bestyrelse. Hans præsentation hed ”Film-less Photography”. Bestyrelsen blev provokeret og ville ikke indse, at dette var fremtiden. De ville fastholde status quo og endte derfor med at misse bølgen og deres virksomheds teknologi blev på kort tid forældet.

Det andet eksempel handler om en gamechanger for pensionsbranchen. Der bliver talt meget om, at fremtiden vil byde på flere pauser og branchen gik derfor selv ind og undersøgte fænomenet. Deres konklusionen blev, at fremtiden vil gå ”fra pension til pauser. Vi lever længere og arbejder anderledes, mindre fysisk belastende og tager i stedet flere pauser igennem hele livet”. Arbejdsmarkedet vil derfor blive indrettet anderledes, så der er plads til, at man tager en arbejdspause i ny og næ. Til gengæld arbejder man hele livet.  Bevægelsen er i gang og pensionsbranchen vil være på forkant med at imødekomme deres kunders behov.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, når spillereglerne ændres. Vi kan have svært ved at give slip på det vi kender, når vi møder fremtiden. Jo gladere vi har været for status quo og jo ældre det er, jo mere holder vi fast.

Vær nysgerrig

Henrik Good Hovgaard forudser, at der i fremtiden vil være flere og flere ting, der irriterer os. Hjerneforskerne forklarer, at når man bliver irriteret er det, fordi hjernen vil beskytte en imod det budskab, man bliver præsenteret for. Hjernen vil ikke lægge sig om, ændre forventning eller retning. Den ved, at den har ret og bliver irriteret, når den konfronteres med et andet perspektiv. Netop derfor er det så vigtigt ikke blot at blive irriteret og lukke af, men at holde en ”open mind”.

Eksperterne har formuleret de følgende trin i processen: Først bliver hjernen skeptisk, så bliver man dømmende, derefter bliver man usikker, man blokerer og til sidst, snævre hjernen sig ind og man ser kun tingene fra ens eget verdensperspektiv. Det hjernen har lært vi gerne vil have, det får vi mere af. En computer browsers søgesystem fungerer desværre på samme måde.   

Der opstår således en filterboble eller et ekkokammer, hvor man ikke høre hvad de andre siger og kun bliver bekræftet i ens egen tro. Til sidst sidder man i sin egen lille snævre verden og alt hvad der kommer udefra eller har et andet perspektiv lægger man ikke mærke til, fordi det simpelthen ikke kommer ind på radaren. Derfor er det så vigtigt at punktere boblen i ny og næ.

Henrik Good Hovgaard foreslår, at det første man gør, når man mærker irritation, er at trække vejret dybt og sige, ”interessant”. Når man siger ordet højt, snyder man hjernen til at blive nysgerrig.  

Og det er vigtigt at holde sig nysgerrig, så man sætter spørgsmålstegn og ikke misser den næste store bølge, ligesom Kodaks bestyrelse gjorde.

Forstå hvilken trend der har betydning for netop dig

Det kan være svært at følge med. Forandring sker med langt højere hastighed end tidligere.  Vi lever i en verden, hvor en hel tidsalder kan peake og være overstået i løbet af nogle år – i modsætning til forgangne tidsaldre der varede århundreder og årtusinder. Det er derfor afgørende at forstå hvilke bevægelser, der har betydning for netop dig og som du derfor skal holde øje med. Der kommer masser af små ubetydelige bølgeskvulp, som kan distrahere.

Det der kan vise sig at have betydning, er ikke nødvendigvis en given trend, men kan være en såkaldt modtrend. En bølge når et punkt, hvor den tårner højst og derefter vipper den tilbage, ligesom et pendul der svinger. Således kan en trend skabe en modtrend.

Vores verden er grebet af en ”hightech” bevægelse og det vil den være de næste mange år. Det har skabt en modtrend, som man kalder ”high-touch”. Jo mere teknologisk verden bliver, jo mere vil pendulet svinge til den anden side. Flere vil i højere grad have brug for nærvær, for fællesskab og en personlig relation. Jo flere folk der flytter ind til byerne, jo mere vil den modsatte bevægelse tage til – dem der vil tilbage til landet, naturen, jord under neglene. Det blev fastslået, at denne ”high-touch” modtrend vil få stor betydning for landbrugsmæglere.

Landbrugsmægleren og fremtidens trends

Henrik Good Hovgaard gav derefter flere bud på de bevægelser, der kan få betydning for landbrugsmægler branchen.

Hvis man skal starte et landbrug i dag, skal det enten være en niche eller det skal være stort. Det er dyrt, så unge landmænd tænker i nye baner for at kunne være med. Forpagtninger, forbruger andele, kooperativer. Mæglere kommer i højere grad til at skulle arbejde med nye typer af fællesskab. Det kan også betyde, at man går ind og forbinder landmænd med investorer dvs. man forbinder de individer i lokalområdet, som kan hjælpe med at facilitere investering.

En stor bølge, der i øjeblikket tager til i styrke, er kunstig intelligens og hvordan mennesket skal adoptere det. Det anses for at være en såkaldt hård trend dvs. det kommer med sikkerhed til at ske. Det kan føles provokerende at skulle se det i øjnene, fordi det kan komme til at have store konsekvenser for nogle brancher. Det er dog uundgåeligt, at det kommer og vi bliver derfor nødt til at se på de muligheder, der er ved kunstig intelligens.

En anden stor nutidig trend er, at vi går fra ”big data” til ”smart data”. I stedet for blot at få udleveret store mængder af data, vil data i fremtiden blive kombineret og analyseret på en sådan måde, at vi kan bruge det til at forudsige personlige behov hos kunder. Dette vil naturligvis føre til etiske overvejelser i løbet af det næste årti.

Hyper overvågning er allerede en vigtig bevægelse indenfor landbrug. Ved hjælp af droner kan man scanne marker og finde frem til hvordan man bedst optimere ens land. Man kan f.eks. finde ud af hvor man skal sætte ind i forhold til afgrøder, problemer med høsten etc. Et netværk af landmænd er gået sammen om at abonnerer på overvågningen. Man deler så ens egen data med fællesskabet for bedre at kunne analysere betydningen.

En anden stærk trend er ”text-to-visuals”. Når man i dag søger på billeder, genkender søgemaskinen billedernes visuelle profil og den søger så videre for at finde andre lignende billeder. Dette er meget betydningsfuldt for mæglere, fordi de har mulighed for at tage gode billeder, der fortæller en historie. Henrik Good Hovgaard opfordrede deltagerne til at tænke i billeder og historier. Det handler om hvem man gerne vil markedsføre til og hvor de er henne. Så finder man frem til den historie man skal fortælle for at nå dem.  

Den sidste trend Henrik Good Hovgaard nævnte, er her ikke endnu, men den kommer. Det handler om virtual reality og augmented reality dvs. mixed reality. ”Forstil jer at kunne tage ud og se en ejendom, tage et par briller på, lægge et ekstra lag over reality og så kan man se hvordan ejendommen vil se ud, når den er blevet renoveret, bygget om etc.”  Det handler om at skabe oplevelsesuniverser og kunne aktivere flere sanser hos kunderne.

Det er sådan mennesket kommer til at skabe værdi i fremtiden.

Afsluttende understregede Henrik Good Hovgaard, at selvom det er vigtigt at følge med tiden, så skal man naturligvis altid holde fast i hvem man er og det der er ens kerne kompetence. ”Selvom det bimler og bamler og der kommer fremtidstrend, så skal man huske at holde fast i [sig selv]”.