Torben 1193x792

Realkreditmuligheder for aldersgruppen 55+ og et bedre og billigere energimærke er blandt de mål, DE kæmper for.

Det var debatten om DE’s fremtid, der lå ham mest på sinde – og for at skabe et så godt grundlag herfor som muligt, tog DE’s formand Torben Strøm sammen med repræsentanterne et kig i bakspejlet, da han aflagde Formandens beretning.

Direktørskifte

Til de seneste markante begivenheder i foreningen hører afskeden med direktør Henrik Dahl Sørensen: ”Årsagen til, at Henrik valgte at tage sin afsked, var ganske enkelt, at bestyrelsen har valgt, at den administrerende direktør fremadrettet skal stå med hovedansvaret for at brande Dansk Ejendomsmæglerforening over for vores medlemmer og omverdenen – fremfor som i dag, hvor dette er pålagt formanden og bestyrelsen”, forklarede Torben Strøm. ”Der vil naturligvis stadig være sager, hvor formanden eller andre fra bestyrelsen så at sige vil eller skal ’træde i karakter’. Men Henrik kunne ikke se sig selv i denne nye rolle og valgte derfor at sige tak og farvel efter 12 gode år i DE. Vi har naturligvis givet Henrik en kæmpestor tak for hans indsats gennem årene, og herfra skal der lyde alle mulige gode ønsker om held og lykke på hans nye vej.”
Bestyrelsen er øjeblikkeligt gået i gang med at søge en ny direktør med en profil, der matcher bestyrelsens fremtidsplaner: ”Det kan godt tage lidt tid, inden stolen bliver besat igen. Indtil da vil enten Mikael Hartmann, Arne Madsen eller jeg være på sekretariatet hver arbejdsdag - foreløbig i de første uger, for at bakke op om vores ansatte.”

Markedet

”Det forbedrede salg på store dele af det danske ejendomsmarked såvel i erhvervs- som på boligmarkedet, har bl.a. sin baggrund i en langt bedre samfundsøkonomi såvel herhjemme som på verdensplan”, konstaterede Torben Strøm. ”Mange store erhvervsvirksomheder overalt i Danmark og Europa leverer flotte kvartals- og årsregnskaber.”
Herhjemme går boligmarkedet nu sin sejrsgang – i provinsen: ”Dog er der mørke skyer over København, Århus og andre større byer, hvor salget ikke kun er faldet, men hvor der også er et langt større udbud i de første måneder i 2018 i forhold til samme periode sidste år. Der er ingen tvivl om, at de seneste økonomiske tiltag fra Finanstilsynet har haft en bremsende effekt på markedet og sikkert også for hård en effekt. Men det har samtidig medført, at vore kollegaer uden for Storkøbenhavn nu oplever et stigende salg i bl.a. villaer – pengene rækker simpelthen til flere kvadratmeter fremfor i København.”
Torben Strøm fortsatte: ”Der forventes et salg på ca. 80.000 boliger i år”, lød det fra formanden. I langt hovedparten af disse handler er der en MDE’er som sælgermægler. Næste skridt er at involvere en købermægler i flere af handlerne.
”Vi har om nogen fingeren på pulsen med den rigtige pris, vi har bygningskendskab, vi kender lokalområdet, vi ved hvilken busrute der kører børnene trygt i skole og til sport, og sidst men ikke mindst så besigtiger vi den pågældende bolig. Kort sagt - vi er langt den bedste køberrådgiver.”
Dansk landbrug har sine op- og nedture. I øjeblikket er der ca. 700 landbrugsejendomme til salg i Danmark.
Erhvervsmæglerne har igen haft et godt år, salget er stabilt, men især investeringsejendomme er ved at blive en mangelvare. 

Kommunikation 

I lighed med tidligere år har der været travlt i kommunikationsafdelingen. Såvel i den skrevne, hørte som sete presse har DE været eksponeret mere i de seneste 12 mdr. end i det samme tidsrum 2016-17.
Emnerne har bl.a. været fejlbehæftede energimærkningsrapporter, udsigten til bedre andelsboligvurderinger, værdien af køberrådgivning hos en ejendomsmægler og lettere lånemuligheder for seniorer, fortalte Torben Strøm:
”Finanstilsynet har strammet kravene så meget, at det er mere eller mindre umuligt, at få eksempelvis 80 % belåning, og sidst men ikke mindst at en senior på 55+ ikke kan vurderes efter samme regler, som alle andre, nemlig have en gældsfaktor på 4 for at få lån med flydende rente. Gældsfaktoren er i dag på 2 for denne store kundegruppe”, påpegede formanden.
I det forgangne år har DE også indført podcasts, et redesignet branche-nyhedsbrev, redesignet hjemmeside og flere videoer på Facebook, bl.a. med MDE-kampagnen, og bestyrelse og medarbejdere har fået styrket deres kommunikationsfærdigheder.
Mæglerfaglig afdeling
”Jeg fristes til at sige – nøjagtigt som sidste år – det har været et travlt år”, indledte Torben Strøm og fremhævede opgaver i forbindelse med Boligsiden, det gode samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, og formidling af viden om navnlig persondataforordningen og hvidvasksloven.

Rådene

Torben Strøm forklarede baggrunden for nedlæggelsen af formandsrådet, økonomirådet, uddannelsesrådet og ungerådet: ”Såvel vores kredsformænd som bestyrelsen er af den opfattelse, at vi kan bruge kræfterne langt bedre ude i kredsene. Det betyder, at hver kredsbestyrelse får en meget tæt kontakt med et DE-bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil gerne afholde et antal møder med den enkelte kredsbestyrelse, deltage på medlemsmøder og i det hele taget være bindeleddet mellem den enkelte kreds til bestyrelse og Islands Brygge. Vi har med succes forsøgt dette i flere kredse, og nu breder vi det ud til alle.”
Samtidig opretter DE et uddannelsesudvalg og et ungeudvalg: ”Til hvert af disse udvalg, vil der være et bestyrelsesmedlem, som tager ansvar herfor.”

Christiansborg

I flere sammenhænge i 2017/18 har sekretariatet, bestyrelsesmedlemmer og Torben Strøm været i kontakt med flere ministerier og styrelser: ”Den mangeårige, solide indsats, hvor vi har ageret troværdigt og seriøst, må vi ikke sætte over styr. Det er bestyrelsens varmeste anbefaling, at vi fortsætter ad denne vej.”

Kredsene 

”Der er ingen tvivl om, at kredsene vil få en rolle i den fremtidige struktur”, erklærede Torben Strøm.
Formanden hyldede samarbejdet og betydningen af, at DE aldrig må begrænse noget medlem i at drive sin virksomhed, og aldrig skal blande sig i, hvordan og med hvem et medlem indgår i et samarbejde omkring virksomheden.


Fremtiden

Foruden markeds- og IT-udviklingen er det DE’s nye politiske handleplan og struktur, der favner fremtiden, og som skal være til fordel for DE’s medlemmer: ”Og slutproduktet skal være, at vi skal gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening – få mere, men betale mindre, og sidst men ikke mindst sikre, at alle medlemmer bliver hørt, og dermed ingen bliver løbet over ende eller klemt, store som små medlemmer – hvor vi fremadrettet skal tilsikre en diversitet i valg såvel til kredsbestyrelser, repræsentantskabet som til DE’s bestyrelse.”
Blandt kommentarerne til Formandens beretning handlede mange om videreuddannelse og DE’s godkendelse af kurser uden for DE-regi. Disse emner vil bestyrelsen arbejde videre med.

Det vil DE have et fokus på: 

  • Et bedre og billigere Energimærke
  • Fortsat øje på Landdistriktsområderne
  • Fortsat kamp for bedre lånebetingelser for boligkøbere over 55 år samt for førstegangskøbere
  • Fortsat arbejde for at give ejendomsmæglerne mulighed for at præsentere og formidle realkreditlån
  • Udvikling af Boligsiden, bl.a. færre kategorier
  • Medlemsafdelingen – nemmere registreringer eksempelvis ved skifte af arbejdssted
  • Kontingentstruktur

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Claus Bjørn Larsen