Virksomheder, som indberetter fuldt ATP-bidrag for mere end én erhvervsuddannet medarbejder i det forudgående, har pligt til at betale AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i det indeværende år. 


En erhvervsuddannet medarbejder er en person, som har en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse f.eks. kontoruddannelse, handelsuddannelse. Det gælder derfor ikke for medarbejdere som har gennemført ejendomsmægleruddannelsen. Flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid kan tilsammen udgøre det, der svarer til mere end én erhvervsuddannet medarbejder. Erhvervsuddannede, som er beskæftiget i en anden funktion, end den de er uddannet til, tæller også med i opgørelsen af antal fuldtidsansatte erhvervsuddannede medarbejdere.


Virksomheder, der er omfattet af AUB-bidraget får et mål for elevpoint, som skal opfyldes indenfor kalenderåret. Virksomheder, der ikke opfylder deres mål for elevpoint, skal betale et ekstra bidrag til AUB.


Har du spørgsmål til AUB finder du kontaktoplysningerne her