Et nyt år står foran os, og rundt omkring i vores 8 kredse indledes året med de traditionelle nytårsmøder, hvor der er lejlighed til at debattere vigtige emner, herunder hvad der venter branchen i fremtiden.

De kommende år kan være skæbneår for branchen. Der kan dukke nye og større udfordringer op, end vi på nuværende tidspunkt er i stand til at forudse. De kan komme fra helt andre aktører, end vi går og tror. En ting er helt sikker, udviklingen standser ikke op. Særligt går den digitale udvikling stærkt. Seneste eksempel fra den elektroniske platform blev præsenteret den 7. december i dagbladet Børsen. En talende robot i Danske Bank kaldet June. Robotten vil fremover tilbydes som rådgiver for bankens kunder bl.a. i handel med værdipapirer. Hvad bliver mon det næste? Kommer der også en robot til ejendomsmæglerbranchen en dag?

Det er afgørende i udfordrende tider at holde sammen i et godt fællesskab. Jeg mener, at Dansk Ejendomsmæglerforening udgør det vigtigste fællesskab for ejendomsmægleren, som vil være med til at skabe og positionere sig i fremtiden i forhold til gode vilkår og rammer for os ejendomsmæglere. DE arbejder langsigtet, uafhængigt og er ikke kommerciel. Det er din position som ejendomsmægler, Dansk Ejendomsmæglerforening er optaget af. I dag og i fremtiden.

Kom og gør din mening gældende

Bestyrelsen vil så gerne debattere fremtiden, så vi sammen kan omforme vores gamle brancheorganisation for om noget at sørge for, at ejendomsmægleren også i fremtiden vil være det naturlige omdrejningspunkt i en ejendomshandel.
Så derfor er opfordringen herfra: Mød op til de kommende kredsarrangementer, kast dig ud i debatten, og hjælp os med at forme vores fælles fremtid – for ejendomsmægleren. 
De senere år har der været en til tider heftig debat om, hvordan vi i Dansk Ejendomsmæglerforening forbereder os godt nok på fremtiden og ikke mindst, hvordan vi former en struktur, der er tilpasset udviklingen i vores omverden.
Når januar-møderne er afholdt i vores 8 kredse, begynder forberedelsen til ikke bare den enkelte kreds’ generalforsamling, men i lige så høj grad til det forestående Repræsentantskabsmøde i maj. Der kommer til at foregå et meget stort arbejde med at forberede dette Repræsentantskabsmøde såvel i kredsene som i rådene og i bestyrelsen.


Der er behov for fornyelse

Mange vil med sikkerhed spørge, ”hvorfor skal vi fortsætte med at debattere modernisering af vores 105 år gamle forening, går det da ikke meget godt? Og har vi ikke nok eksterne trusler mod branchen at forholde os til?” Bestyrelsens motivation for fortsat at drive denne debat er, at DE skal være rustet til udvikling og fremtid, og det skal ske ved at:

  • Skabe en mere effektiv organisation
  • Få en hurtigere beslutningsproces
  • Blive hurtigere til omstilling
  • Komme tættere på medlemmernes behov
  • Frigive flere ressourcer til innovation og udvikling

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at tiden er løbet fra den organisationsstruktur, som vi har kendt i så mange år i DE, så derfor skal vi turde tage debatten, og det uanset om det bliver en debat med en høj temperatur.
Vi skal face, at den digitale udvikling kan sætte ejendomsmæglerens position under pres, og vi skal forstå at imødekomme nye salgsmetoder og -kanaler, som med garanti vil tilgå branchen i de kommende år. DE skal ikke bare være parat til at svare på denne udvikling. Vi skal præge den, forme den og skabe den.
Derfor er Dansk Ejendomsmæglerforening nødt at være mere effektiv, få en hurtigere beslutningsproces, være hurtigere til omstilling, komme tættere på medlemmernes behov, og vi skal kunne frigive flere ressourcer til fremtiden. Jeg håber du vil deltage i debatten i 2018 og være med til at skabe et endnu bedre DE.

 

Jeg ønsker alle et godt nytår med et på gensyn. 

Torben Strøm