Cirka 300 gange om året bliver DE bedt om at bringe en ejendomsmægler i forslag som syns- og skønsmand. Dette sker i sager, hvor to eller flere parter er blevet uenige og ikke selv kan finde en løsning. Man kan således anmode om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen f.eks. ved stridigheder omkring markedsleje eller værdi af en bolig. Formålet med et syn og skøn er at få en sagkyndig fagperson (skønsmand) til at foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen.

DE vedligeholder en database af ejendomsmæglere, der er kvalificerede skønsmænd. De er specialister i forskellige typer ejendomme, men har det til fælles, at de alle har været på kursus i syn og skøn hos DE. Årsagen til, at DE udelukkende foreslår medlemmer, som har deltaget i kurset er, at der tidligere blev modtaget kritik af manglende kompetencer hos de ejendomsmæglere, der blev brugt som skønsmænd fra såvel advokater som fra retten. Man vil derfor sikre sig, at de ejendomsmæglere, der bliver udmeldt er kvalificerede.    

Syns- og skønsforretningen

Når DE bliver bedt om at forslå en skønsmand, modtages der indledningsvis et skønstema, som viser, hvad spørgsmålene i den pågældende sag går ud på. Sammen med dette modtager DE ofte også en sagsfremstilling i form af en stævning, et svarskrift, en replik og en duplik. I første omgang undersøger sekretariatet, hvilken type ejendom det drejer sig om og hvor den ligger. Derefter kan man i databasen finde den bedst kvalificerede skønsmand til den pågældende sag.

Selve skønsforretningen omfatter forberedelse, besigtigelse, udarbejdelse af en skønserklæring – skønsmandens rapport - og eventuel afhjemling. Skønsmanden skal ikke afgøre, hvem der vinder sagen. Formålet med skønserklæringen er at skaffe parterne det rette grundlag for at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig. Lykkedes dette ikke, træffer retten afgørelse i sagen bl.a. på baggrund af skønserklæringen. Afhjemling er når syns- og skønsmanden afgiver sin forklaring og parterne får mulighed for at stille spørgsmål om rapporten.

Enhver ejendomsmægler, der udmeldes som syns- og skønsmand, er forpligtet til at afgive forklaring og har således vidnepligt.

En skønsmands honorar fastsættes af retten.

Kursus i ’Syn og skøn’

På DE’s kursus i ”Syn og Skøn” bliver hele processen grundigt gennemgået: Fra udmeldelsen til syn og skøn over forberedelsen til skønsmødet og udarbejdelsen af skønsrapporten. Ud over regelgennemgang vil der på kurset også være en række praktiske eksempler og cases. Du kan tilmelde dig kurset her 

For at blive taget i betragtning som syn og skønsmand er det vigtigt, at man efterfølgende tilmelder sig DEs database. Dette kan gøres, når man har gennemført kurset. Linket findes her