F0A5234

Kommunikationsrådgiver Peter Arnfeldt fortalte om forebyggelse og håndtering af kriser i medierne.

Der var ingen overhead slides og intet white board. Bare en mand og en mikrofon. Og Peter Arnfeldt havde fat i sine tilhørere fra start til slut, da han på Indehaverdagen fortalte om håndteringen af shitstorms i medierne.

Peter Arnfeldt har en fortid som blandt andet spindoktor, hvor han i tidens løb har været ansat i tre politiske partier. I dag ejer han virksomheden Arnfeldt & Co, der yder kommunikationsrådgivning til primært private organisationer.

”Hvad skal vi med etik? Er det ikke bare meget dyr beskæftigelsesterapi for DE’s sekretariat”, spurgte han retorisk og fortsatte: ”Hvis I ikke selv pålægger jer etiske krav, så kommer der andre og gør det for jer. Lovgivning, forbrugere eller journalister skal nok komme og skabe orden.”
Efter at have remset nogle af de senere års sager op, som involverede aktører i ejendomsbranchen, fortsatte Peter Arnfeldt: ”Sådan som medieverdenen fungerer i dag, spreder negative historier sig hurtigt i nyhederne og på de sociale medier – og problemsager presser ikke kun den enkelte ejendomsmægler, men hele branchen.”
 

Strenge regler og strategiske alliancer

”Jeg er ofte stødt på sammenligninger mellem ejendomsmæglere og advokater. Begge kæmper som rådgivere for deres kunders eller klienters sag. Men advokaterne har selv skabt deres kodeks – egne regler, der er strengere end loven. Det er den bedste forretning, man kan gøre. Og den bedste forsikringsordning. Men mæglere er i høj grad også sælgere i skarp konkurrence med deres kolleger. Der ligger mange faldgruber i salgsrollen og i det at skulle varetage flere interesser”, sagde Peter Arnfeldt og henviste i den sammenhæng også til finanssektoren: ”Bankerne har i de senere år samlet en del praktisk erfaring med hensyn til etik. En af de store banker har en Public Affairs- og kommunikationsafdeling, der er dobbelt så stor som hele DE’s sekretariat, og den har stadig ikke fået fikset bankens problemer.”

Landbruget derimod har så at sige taget tyren ved hornene: ”Bønderne ved bedst selv, og de vil ikke have journalister eller politikere til at blande sig. Men nu samarbejder de med Danmarks Naturfredningsforening. Det at bygge alliancer for fremtiden kan være en rigtig god idé.”
 

Forebyggelse og håndtering af shitstorms

I et meget direkte sprog gav Peter Arnfeldt eksempler på tabloidpressens kampagnejournalistik, der også kan udvilke sig til en regulær shitstorm: ”Begrebet dækker over en serie på måske 20 artikler om et emne fordelt på en måned eller mere for at sikre, at læserne løbende køber avisen for at følge med i en given historie. Shitstorms handler sjældent om regler eller politik, men mest om etik og værdisæt.”
Og her tager tabloidpressen som udgangspunkt parti for den mindste part i en strid – f.eks. en iværksætter, der kæmper mod en koncern, eller en forbruger, der kæmper mod en virksomhed.

”Det værste, man kan gøre, er at ignorere sådan et angreb og ikke at tage det alvorligt”, advarede Peter Arnfeldt. ”Når man vågner om morgenen og siger ’jeg har jo ikke gjort noget forkert, og slet ikke noget ulovligt’ og så sover videre – det er den største fejl, man kan begå.”
I stedet er man nødt til at forholde sig til sagen på det strategiske og på det taktiske plan: ”På det strategiske, langsigtede niveau skal man have et etisk regelsæt med strengere krav end loven påbyder, og det skal have konsekvenser, hvis nogen bryder de etiske regler. Det bedste er at forebygge, og det er det, I er i gang med her, hvor I udarbejder jeres eget etiske normsæt. På det taktiske, kortsigtede niveau – når stormen opstår – skal I reagere med det samme. Kontakt DE. Kontakt medierne og sig, at I undersøger sagen, og aftal et tidspunkt for, hvornår I vender tilbage med oplysninger. Vend tilbage med oplysningerne tidligere, end I har forpligtet jer til. Reagér hurtigt, vær åbne og sig undskyld, selv hvis I ikke har gjort noget ulovligt eller forkert. Om ikke andet kan I beklage, at I skulle have været opmærksomme på sagen tidligere.”

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard