F0A4503

Politisk- og markedsudviklingschef Bjarne Dyrberg, Forsikringsakademiet, fortalte om det at være uddannelsesansvarlig og etisk ”vagthund” for sin branche.

”At uddanne en hel branche handler om meget stor tillid.” Med denne sætning drog politisk- og markedsudviklingschef Bjarne Dyrberg fra Forsikringsakademiet i Rungsted en indledende parallel mellem DE og sin egen organisation, der står for basis- og videreuddannelse i forsikrings- og pensionsbranchen.
Forsikringsakademiet blev grundlagt i 1953 og har udviklet sig fra at stå for den grundlæggende assurandøruddannelse til i dag blandt andet at tilbyde uddannelser, der giver merit til MBA, og at udvikle virksomhedstilpassede ydelser.


Kompetencekrav

Pr. 1. oktober 2018 er kompetencekravene inden for forsikringsbranchen blevet skærpet, således at den enkelte medarbejder skal have sin faglighed afprøvet og dokumenteret hvert tredje år for at kunne ”beholde kørekortet” i sit job: ”Vi har hvert år ca. 3.000 – 3.500 mennesker på uddannelse”, fortalte Bjarne Dyrberg og slog fast, at læring først er opnået, når den enkelte medarbejder har varigt ændret adfærd. Undervisningen omfatter lovgivning, produkter, relationen til kunderne og behovsanalyse. Til sidstnævnte hører risikovurdering, afdækning af kundens risikovillighed – eller ”risikoappetit”, som Bjarne Dyrberg udtrykte det –, og kundens livssituation. Eksamen foregår i mange tilfælde som en form for rollespil, hvor en erfaren kunderådgiver agerer ”kunde”, som eksaminanden skal vise sine rådgivningsfærdigheder over for.


Branchestandarder

Privatassurandører skal kunne rådgive om og sælge standardprodukter til privatkunder, og i den sammenhæng skal de kunne begrunde, hvorfor hvilket produkt bedst dækker kundens behov, med respekt for reglerne om god brancheskik og informationsbekendtgørelsen.
Foruden at tilbyde certificerende uddannelser til medarbejdere med kundekontakt, stiller Forsikringsakademiet selv krav til etik og hvad der er god skik i rådgivningen. Og da Forsikringsakademiet er branchens eneste uddannelsesudbyder, er det sådan, at hvis man ikke har et certifikat fra Forsikringsakademiet, så får man ikke job i forsikringsbranchen:
”Det er vigtigt for vores branche, at vi fejer for egen dør. Vi har haft regler for etik og god brancheskik siden 1963, og hvis et forsikringsselskab ikke vil følge disse regler, så kan det ikke sende sine medarbejdere på uddannelse hos Forsikringsakademiet. Det er også os, der følger op på, om medlemmer lever op til de etiske og faglige krav”, erklærede Bjarne Dyrberg.


Rådgivning er salg

I forsikringsbranchen er det ikke usædvanligt, at medarbejdere modtager provision, og derfor er det afgørende at sikre, at kunderne er gjort bekendt med denne præmis og samtidigt kan have tillid til forsikringsrådgiveren og dennes kompetencer. ”Kunden skal under salgsforløbet informeres, hvis sælgeren modtager provision”, pointerede Bjarne Dyrberg: ”God rådgivning skal betale sig for arbejdsgiver, medarbejder og kunde.”
Nye forretningsmodeller, disruption og ændret kundeadfærd er også dukket op i forsikringsbranchen, og derfor er det for forsikringsrådgivere lige så vigtigt som for ejendomsmæglere at gøre kunderne bevidste om den faglige kompetence, der ligger til grund for deres arbejde: ”Hvis man ikke differentierer sig fra konkurrenterne via høj faglighed og kvalitet, har man kun prisen at konkurrere på – og det er ikke det sjoveste sted at være”, sluttede Bjarne Dyrberg.

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Kåre Hangaard