Antallet af ledige kvadratmeter kontor er faldet de seneste tre kvartaler. Kontormarkedets vending kommer efter flere års stilstand. Udviklingen skyldes stigende beskæftigelse og lav byggeaktivitet. Men stadig er der betydeligt flere ledige kvadratmeter end før krisen. Det viser Oline-ED Statistikken fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ledigheden for kontorlokaler er faldet støt de seneste tre kvartaler, og kontorledigheden var i starten af april på 8,4 procent på landsplan, hvilket er 1,0 procentpoint lavere end for et år siden og 0,4 procentpoint under niveauet ved årets begyndelse.

Den 1. april 2016 var der i alt 2.005.000 ledige kontorkvadratmeter på landsplan - 221.700 færre kontorkvadratmeter end for et år siden.

Øget beskæftigelse og få nybyggerier forklarer vendingen

”Efter flere års stilstand på kontormarkedet har vi nu set fald i ledigheden af kontorer tre kvartaler i træk, og markedet synes vendt med en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog fortsat mange ledige kvadratmeter og langt ned til niveauet i 00’erne fra før finanskrisen,” siger senioranalytiker Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

For 10 år siden, 1. april 2006, var der en million ledige kvadratmeter kontor, svarede til en ledighed på 4,7 procent. Her - ti år efter - er der en million flere ledige kvadratmeter.

I fire ud af fem regioner er kontorledigheden faldet siden april 2015. De største fald ses i Region Syddanmark med 2,0 procentpoint og i Region Midtjylland med 1,5 procentpoint. Region Hovedstaden og Region Sjælland har oplevet fald på henholdsvis 0,7 og 0,5 procentpoint. I Region Nordjylland er kontorledigheden det seneste år steget marginalt med 0,1 procentpoint.

At kontorledigheden er faldet i 4 ud af 5 regioner over året viser, at vendingen på kontormarkedet er bredt funderet. Faldet afspejler, at beskæftigelsen er steget lidt de senere år og med udsigt til fortsat stigende beskæftigelse og lav byggeaktivitet, må det forventes, at udviklingen med stadig færre ledige kontorlokaler vil fortsætte den kommende tid,” siger Mads Lindegaard.

Ledigheden af lager- og produktionslokaler falder fortsat

I årets første kvartal er antallet af ledige kvadratmeter lager- og produktionslokaler fortsat den gunstige udvikling, som er set her siden 2012. Faldet i 1. kvartal 2016 er på 0,1 procentpoint, så ledigheden for lager- og produktionslokaler nu er på 2,9 procent. På et år er ledigheden faldet med 0,4 procentpoint, og der er på landsplan nu 2.998.100 ledige kvadratmeter lager- og produktionslokaler.

Se hele statistikken her

 

Tabel 1: Ledige kontorlokaler i procent af skønnet bygningsmasse

oline 10052016 tabel1

 

Tabel 2: Ledige kontorlokaler i kvadratmeter

oline 10052016 tabel2

 

Figur 1: Ledige erhvervslokaler 2000-

 oline 10052016 figur1

Fakta om Oline-ED Statistikken
Dansk Ejendomsmæglerforening står for udgivelsen af statistikken, som kan hentes gratis på enten www.oline.dk eller www.de.dk. Erhvervsportalen Oline.dk og Brancheorganisationen Ejendomsforeningen Danmark er samarbejdspartnere på statistikken.
Oline-ED Statistikken bygger på data fra Oline og fra udlejerne Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. Data trækkes fra databaserne en gang i kvartalet, og renses for projekter, dubletter og dobbeltregistreringer på tværs af ejendomskategorier.


For yderligere oplysninger kontakt:
Senioranalytiker Mads Lindegaard, Dansk Ejendomsmæglerforening – tlf. 32 64 45 87