MDENyt billede 2

 

Ole Ketelsen, leder af Hvidvasksekretariatet talte om betydningen af KYC (kend-din-kunde), hvad man især skal være opmærksom på og hvor vigtigt det er, at ejendomsmæglere er en aktiv partner i kampen mod hvidvask.

Hvidvasksekretariatet er Danmarks tredje efterretningstjeneste. Hvor PET vogter rigets indre sikkerhed og forsvaret står vagt om de ydre rammer, undersøger Hvidvasksekretariatet finansiel kriminalitet. Ole Ketelsen forklarede, at finansiel kriminalitet som regel dækker over anden kriminalitet. På blot et år er Hvidvasksekretariatet vokset fra 10 ansatte til et team på 18 og de forventer at vokse yderligere de kommende år.

Sekretariatet er en del af et internationalt netværk af 186 lande, som sammen bekæmper hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvaskdatabasen er lukket og ligger ikke under det danske politi. Hvidvasksekretariatet samler oplysningerne og sætter de forskellige brikker sammen før de beslutter om de skal deles med politiet til videre efterforskning.

Hvad er hvidvask

Hvis man har opnået et udbytte på kriminel vis, så må man først få det til at se ud, som om det er erhvervet på lovlig vis, før man rigtigt kan drage gavn af byttet. Det er her hvidvask kommer ind.

I hvidvask lovgivningen står handlingen defineret som: 

  1. uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,

  2. uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller

  3. forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Ejendomsmæglere er omfattet af loven om opmærksomhedspligt. Dette betyder, at de skal være opmærksomme på kunders aktiviteter og om disse aktiviteter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. En mægler skal kunne dokumentere, at de har spurgt ind til forhold, der kan forekomme usædvanlige eller mistænkelige og at de har fået et tilfredsstillende svar. Hvis der er nogen grund til at formode forbindelse til hvidvask, så skal underretningen udføres, uanset om der etableres et klientforhold eller ej.

Hvad skal man være opmærksom på

Hvidvasksekretariatet har ingen underretninger modtaget fra mæglere i det forgangne år og Ole Ketelsen forklarede, at deres erfaring fra andre brancher var, at når folk ved hvad de skal være opmærksomme på, så stiger antallet af underretninger kraftigt.

Hvidvasksekretariatet udgiver en kvartalsrapport, som tilsynsmyndigheden er forpligtet til at dele med mæglerne. Ole Ketelsen var overrasket over, at ingen mæglere havde set den. I Norge og Sverige er der en del hvidvask aktivitet indenfor ejendomshandel og Sekretariatet var ivrige efter at skabe en tættere kontakt til mæglerne i Danmark og styrke samarbejdet. ”Det er enormt vigtigt, at erhvervsmæglere er opmærksomme”, understregede Ole Ketelsen.

Under oplægget blev der stillet spørgsmål til de hvidvaskregler, der gælder for vurderinger. Ole Bo Ketelsen forklarede, at man altid gerne giver feedback og drøfter praktiske løsninger med DE, hvis der skulle vise sig udfordringer i samarbejdet.

Han kom med nogle eksempler på aktivitet på ejendomsmarkedet, som kan være mistænkelig og derfor bør få en mægler til at sætte spørgsmålstegn.

Man skal naturligvis være opmærksom på store kontante betalinger. Stil spørgsmål til, hvor pengene kommer fra. Vær opmærksom på en kunde, der gerne vil købe en ejendom carte blanche uden krav eller uden at se den.

Et andet eksempel på mistænkelig aktivitet er handel for tredje mand. En kunde køber en ejendom, men aflyser hurtigt handlen og vil have pengene tilbage på en anden konto end den de blev udbetalt fra. Alternativt, kan det være at ejendommen bliver solgt videre hurtigt, dog til en pris der ikke giver mening i forhold til resten af markedet.

Endnu et eksempel er brugen af stråmænd. Hvis en udenlandsstatsborger, som umiddelbart er uden de nødvendige midler, pludseligt køber en større ejendom, bør dette også føre til yderligere spørgsmål fra mæglers side. Hvis svarene på disse spørgsmål ikke er tilstrækkelige til at fjerne mæglers mistanke, skal man lave en underretning.

Hvad gør man, hvis mistanken er vagt

Hvis næsen siger, at noget er for godt til at være sandt eller det simpelthen ikke føles rigtigt, så skal man lave en underretning til Hvidvasksekretariatet. En hvidvaskunderretning er ikke en anmeldelse, men betragtes som en almindelig oplysning om mulig kriminalitet.

Når Sekretariatet modtager en underretning, analyseres denne, og hvis de bedømmer, at det er nødvendigt, foretager de en indledende efterforskning. Underretningen sendes først til politiet, hvis Sekretariatet vurderer, at der skal ske yderligere efterforskning med henblik på eventuel tiltale.

Man kan underrette via Sekretariatets hjemmeside eller ved at sende en direkte email . Sekretariatet har brug for så mange oplysninger som muligt i underretningen.


Tekst: Sofie Møllenbach

Foto: Kåre Hangaard