generation Y 1116 px

Fire kommende ejendomsmæglere fra generation Z var i den varme stol hos Indehaverdagens deltagere, der til en stor del tilhørte generation X. Det viste sig hurtigt, at man var tættere på hinandens ønsker og forventninger end først antaget. 

Det gibbede nok i de fleste tilhørere, hvoraf mange tilhørte den såkaldte generation X*, da generationsforsker Tanja Hall og interaktionsdesigner Jonas Rygaard fra Fremtidsfabrik konfronterede dem med krav og forventninger fra nogle af nutidens unge – generation Z*.
Ønsker om spændende udfordringer samt kort vej til privilegier og ansvar, men samtidig kun en interesse i højst to års ansættelse i samme firma skulle der ifølge indlægsholderne til, for at indehavere kunne score de eftertragtede digitale indfødte som medarbejdere.
At den hårde kost skulle tages med et gran salt, blev tydeligt, da et panel på fire unge ejendomsmæglerstuderende blev bragt i dialog med Indehaverdagens deltagere.

Det stod hurtigt klart, at både indehavere og de unge ejendomsmæglerstuderende gerne vil afstemme forventninger med hinanden, og at de unge er indstillet på at gøre en ekstra indsats for at opnå de privilegier, de stræber efter. De er villige til at arbejde internt for at blive lært ordentligt op, inden de skal ud i marken. Og så vil de, naturligt nok, gerne udfordres med spændende opgaver og tage ansvar, efterhånden som de gør sig fortjent til det.

Symbiose mellem fritid og arbejde

Jo mere man er vant til at leve med IT, jo mere naturligt falder det at få arbejde og privatliv til at flyde sammen, fordi det er så nemt at ”være på”, uanset tid og sted:
”Work-life symbiosis er ikke et spørgsmål om at gå på kompromis med arbejdet. Vi kan arbejde hvor som helst, når som helst. Men det, vi begynder at se, er, at de unge begynder at gøre oprør mod at være tilgængelige konstant. Ikke fordi de er dovne, men i en erkendelse af, at man for at kunne præstere optimalt også er nødt til at kunne trække stikket ud og holde fri,” forklarede Tanja Hall.

I modsætning hertil gav de vordende ejendomsmæglere udtryk for, at de ikke har noget imod at være tilgængelige på telefonen og på nettet det meste af døgnet, så længe deres fleksibilitet belønnes med fleksibilitet fra arbejdsgiverens side, og så længe den øgede tilgængelighed er forenelig med deres private og professionelle trivsel. Først når de stifter familie, vil de sandsynligvis prioritere familielivet og blive mindre tilgængelige for arbejdsgivere og kunder.

Facit: Nutidens unge, den kommende generation ejendomsmæglere, har meget at byde ind med. De er opvokset med IT, de er fleksible og står gerne til rådighed, også uden for almindelig kontortid. Arbejdsgivernes opgave bliver i høj grad at afstemme forventninger og give de unge mæglere udfordringer og ansvar, som passer til de unges evner og ambitioner. Og så må de unge gerne blive længere i butikken end de to år, der indledningsvis blev nævnt i indlægget, for at både ansatte og arbejdsgivere når at få mest muligt ud af samarbejdet.

 

     
 

Faktaboks

*Der findes ikke nøjagtige årstal for, hvornår generationerne X, Y og Z begynder og slutter. I runde tal er generation X født i perioden fra 2. halvdel af 1960’erne til årene omkring 1980. Derefter kommer generation Y (millennials eller echo boomers), født i perioden fra de tidlige 1980’ere til 1. halvdel af 1990’erne, og generation Z (centennials) er født i perioden fra 1990’erne til begyndelsen af 2000-tallet.

Begrebet ”Generation X” er i tidens løb gentagne gange blevet brugt til at beskrive en fremmedgjort ungdom. Det blev især populært i forbindelse med romanen ”Generation X: Tales for an Accelerated Culture” af den canadisk forfatter Douglas Coupland, der udkom i 1991

 
     

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Zentuvo