KA DE 75

I 2019 overlod Torben Strøm formandsposten til Mikael Hartmann efter 6 år i spidsen for DE. Den nye formand lovede ved sin tiltrædelse at forsætte udviklingen med en mere strategisk bestyrelse og et mere udadvendt sekretariat. Han lovede også at arbejde for et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og henholdsvis repræsentantskabet og kredsbestyrelserne.

Målet er nu at styrke kommunikationen med både omverdenen og medlemmerne. Dansk Ejendomsmæglerforening skal fremover høres tydeligere blandt beslutningstagere og i medierne. Hjemmesiden skal forbedres, så den bliver lettere tilgængelig for både offentligheden og medlemmerne.

Den nye formand lovede, at DE skal udvikles uden, at det fører til højere kontingenter. Et løfte, som bliver indfriet i 2020 - i det vedtagende budget fastholdes nemlig det nuværende kontingent.