Bestyrelsen

Foto: DE’s nye bestyrelse består nu af: (fra venstre) Klaus Kristjansen, Jan Mortensen, formand Torben Strøm, Mogens Kragh, Nicky Eckhardt, Pernille Sams, Arne Madsen og Mikael Hartmann.

Klaus Kristjansen og Nicky Eckhardt afløser Lone Bøegh Henriksen og Alex Mandrup Paulsen. Arne Madsen er genvalgt.

Dansk Ejendomsmæglerforening valgte to nye bestyrelsesmedlemmer og genvalgte ét, da brancheforeningen den 23.maj holdt sit repræsentantskabsmøde på Kurhotel Skodsborg i Nordsjælland.

Foreningens ”uddannelsesminister” Arne Madsen stod på valg, og de mangeårige bestyrelsesmedlemmer Lone Bøegh Henriksen og Alex Mandrup Paulsen havde meddelt, at de ønskede at træde tilbage. Derfor skulle tre bestyrelsesposter besættes, og repræsentanterne besluttede sig for at genvælge Arne Madsen og vælge Klaus Danskgaard Kristjansen og Nicky Eckhardt ind som nye medlemmer. Som suppleanter til DE’s bestyrelse blev Kim Holm genvalgt, og Sanne Saabye blev valgt som afløser for Mikkel Henriksen.

Foreningens interne revisorer blev Christoffer Friman, der lod sig genvælge, og Helle Lynge som afløser for Per Fæster.
Til Klagenævnet for Ejendomsformidling valgte forsamlingen Sebastian Rasmussen, der afløser Thomas Ankersen. Som suppleanter til Klagenævnet genvalgte forsamlingen Tina Orthmann og valgte Martin Vinther, der afløser Nicky Eckhardt.
Til Etisk Nævn genvalgte repræsentantskabet Lene Pedersen og Carsten Kassow. Som ny suppleant til Etisk Nævn blev Søren Justesen valgt.

Desuden blev revisorpartnerselskabet Ernst & Young genvalgt.

Efter lykønskningerne til de nyvalgte takkede formand Torben Strøm dagens dirigent, advokat Flemming Christensen. Formanden rettede også en tak til Per Fæster for arbejdet som intern revisor i DE og indsatsen i kredsbestyrelsen i Kreds 8, og til Mikkel Henriksen for arbejdet som suppleant i DE’s bestyrelse og i Kreds 3, hvor han er kredsformand. Afslutningsvis takkede Torben Strøm de to afgåede bestyrelsesmedlemmer Lone Bøegh Henriksen, der fik et gavebevis på et hestekastanjetræ til sin landejendom, og Alex Mandrup Paulsen, som fik vin fra Lucca med hjem.

DE’s nye bestyrelsesmedlemmer

Klaus Kristjansen

Klaus Kristjansen

Klaus Danskgaard Kristjansen, indehaver og projektchef hos Danbolig Kristjansen & Partnere i Nørresundby, har været med i kredsbestyrelsen i DE’s Kreds 5 siden 2015, og har også samlet erfaring i DE’s Økonomiråd.
”Det er vigtigt for mig, at ejendomsmæglerne varetager så mange opgaver som muligt i forbindelse med en ejendomshandel. Vi er allerede nået et godt skridt ved at tilbyde køberrådgivning. For at vi kan håndtere en ejendomshandel ’hele vejen rundt’, kræves en målrettet uddannelse og efteruddannelse, som branchen i bred udstrækning har vist, at vi kan løfte. Vi skal ses som de professionelle rådgivere, vi er.”
Klaus Kristjansen synes, det er et særlig spændende tidspunkt at indtræde i DE’s bestyrelse på:
”DE er i en proces, hvor det gælder om at optræde nutidigt og effektivt. Med tiltag på f.eks. Facebook og Youtube rammer vi bredt og møder også de yngre medlemmer. Det skal vi gøre i endnu højere grad. Også politisk skal vi fortsat ses og høres og blive ved med at bidrage til at sætte dagsordenen for ejendomshandel. Her tænker jeg bl.a. på andelsboliger, boligbeskatningsregler, sommerhusbelåning og energimærkningsreglerne.”
I denne proces skal DE’s medlemmer inddrages løbende, og: ”Vi skal hele tiden lytte til, hvilke ydelser medlemmerne har brug for fra DE’s side for at kunne optimere branchens vilkår og fortsat sikre det høje kvalitetsniveau.”

Nicky Eckhardt

Nicky Eckhardt

”Vi skal være knalddygtige og troværdige rådgivere”, lyder kernesætningen fra ejendomsmægler Nicky Eckhardt, der er Indehaver af EDC Kjær & Co. Næsby, Odense N. De seneste 6 år har han været med i kredsbestyrelsen i Kreds 4 og DE’s Uddannelsesråd:
”Jeg tror, kollegaerne fra Uddannelsesrådet kan nikke til, at jeg ville indføre en bredere og bedre efteruddannelse. Finansøkonom- og finansbacheloruddannelserne skal være attraktive, og det bidrager vi til ved at kunne tilbyde mere målrettede valgfag”, fortæller Nicky Eckhardt. Han har selv opsøgt skoler for at fortælle unge om de karrieremuligheder, der ligger i at vælge ejendomsmægleruddannelsen: ”Og de skal være indstillet på, at det er hårdt arbejde. De unge, der arbejder i vores butikker, er trætte efter fyraften, for alle vores kunder skal have god rådgivning, uanset på hvilket stadie i bolighandlen de lige befinder sig.”
Også DE’s nye Ungeudvalg vil Nicky Eckhardt fortsat have fokus på: ”Vi har brug for unge, dygtige folk, der opfylder de nye krav, branchen møder.”

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Claus Bjørn Larsen