I mangt en københavnsk andelsboligforening får andelskronen en tur opad. Tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Realkredit Danmark viser, at værdien af den samlede andelsboligmasse er steget fra 11 mia. kr. 32 mia. kr. siden 1999.

Boligforeninger pudser andelskronen

I mangt en københavnsk andelsboligforening får andelskronen en tur opad.

 

Tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Realkredit Danmark viser, at værdien af den samlede andelsboligmasse er steget fra 11 mia. kr. 32 mia. kr. siden 1999. Selv hvis tallet korrigeres for, at der er kommet 9000 nye andelsforeninger på markedet svarer det til en reel prisstigning på 158 pct. fra 1999 til 2004. Til sammenligning er prisen på ejerlejligheder i samme periode blot steget med 110 pct.

 

Flere andelsboligforeninger foretrækker derfor at skifte til markedsvurderingen i stedet for anskaffelsesprisen. Resultatet ville være, at andelskronen stiger 29 gange.


(06.04.06 Berlingske Tidende)