Ejendomsmæglerne forventer uændrede eller stigende priser på boligmarkedet i det kommende kvartal. I København og Århus, hvor prisudviklingen erfaringsmæssigt sker først, er prisfald ved at være en saga blot. Det viser en helt ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Boligpriserne vil være uændrede eller stige i det kommende kvartal, næsten uanset hvor i landet man befinder sig. Således forudser 63 pct. af landets ejendomsmæglere, at priserne på enfamiliehuse forbliver uændrede, mens 16 pct. forudser, at priserne vil stige i 2. kvartal. Samtidig viser tallene, at fire ud af ti forventer, at enfamiliehuse vil stige i pris inden for det kommende år. I Region Hovedstaden forventer 37 pct. af mæglere højere priser for det kommende kvartal.

”Vores medlemmer oplever, at der er kommet mere gang i boligmarkedet, og det er bemærkelsesværdigt, at meldingerne fra Danmarks største byer er så markante, at stort set ingen forventer prisfald. Erfaringen viser jo, at det er de store byer, der viser vejen for udviklingen i resten af Danmark, når vi snakker om boligmarkedet,” siger DE’s formand, Steen Winther-Petersen.

Kun i Region Sjælland er godt halvdelen af mæglernes tilbagemeldinger præget af forventninger om fortsat faldende priser.

På markedet for ejerlejligheder fortsætter de positive takter også. 84 pct. af mæglerne har en forventning om, at priserne enten forholder sig uændret eller stiger inden for det kommende kvartal på landsplan. For København/Frederiksberg og Århus er forventningen om uændrede priser eller prisstigninger 100 pct.

”Undersøgelsen tyder på, at vi er ved at være ovre de værste konjunkturfald på boligmarkedet. Jeg fæster mig ved, at vi nu er ved at komme ud i lyset på den anden side af tunnelen. Der er dog fortsat regioner i landet, som ikke i samme grad forventer den positive udvikling endnu, men det tager også tid at få en markedstendens bredt ud over hele landet. Det så vi med både op- og nedturen på boligmarkedet over de seneste år, og lur mig om den samme tendens ikke vil præge en kommende optur,” siger Steen Winther-Petersen.

Ejendomsmæglernes forventning til sommerhusmarkedet er også præget af positive takter, selvom markedet har stået i stampe længe. Hovedparten af de adspurgte mæg-lere forventer uændrede eller stigende priser inden for det kommende år, mens antallet af mæglere der forventer faldende priser ligger på 21 pct.

For yderligere oplysninger:

Kontakt DE’s formand Steen Winther-Petersen – tlf. 33 36 10 48

Se hele DEs tendensundersøgelse her