De seneste tal fra Boligmarkedsstatistikken, der udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet, er netop offentliggjort. Dermed kan der gøres status over udviklingen på boligmarkedet i 2015.

”2015 bød på fremgang i handlerne for alle boligtyper og i alle regioner. Parcelhuspriserne steg i 74 ud af 98 kommuner, og antallet af handler steg i 94 kommuner. Året startede i højt tempo og gik derefter lidt ned i gear i sidste halvår. Der blev handlet 20,2 pct. flere parcel- og rækkehuse i 2015 end i 2014, og priserne steg 6,4 pct. i løbet af året og faldt 0,9 pct. i årets sidste kvartal, ” siger Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

På ejerlejlighedsmarkedet steg priserne med 10,8 pct. i løbet af året heraf dog kun med 0,3 pct. i årets sidste kvartal. Handlerne steg med 21,7 pct. i 2015 sammenlignet med året før.

Sommerhuspriserne steg i årets første tre kvartaler med 3,3 pct. og faldt i sidste kvartal tilbage med 1,8 pct. Antallet af sommerhushandler steg med 20,7 pct. sammenlignet med 2014.

”Boligmarkedet kom hurtigt ud af startblokken godt hjulpet på vej af Den Europæiske Centralbank (ECB) og Schweiz. Det skyldtes, at ECB satte gang i et historisk stort obligationsopkøbsprogram, som var med til at presse obligationsrenterne ned i Europa, og at Schweiz’ ændrede pengepolitik fik investorer til at spekulere i, at Nationalbanken ville opgive Danmarks fastkurspolitik. Det pressede de danske renter ekstra langt ned, så vi i nogle få måneder havde en meget attraktiv fast rente på 2 pct. på de 30-årige realkreditobligationer,” forklarer Troels Theill Eriksen.

Højere renter og nye regler fik markedet lidt ned i gear
Den lave rente gav ekstra medvind til boligmarkedet i starten af året. Fra slutningen af april til midten af juni steg renten igen til 3 pct. blandt andet som følge af, at det stod mere klart, at man i USA ville sætte renten op i løbet af året. Desuden søsattes to nye regler for kreditgodkendelse ved boligkøb, som bidrog en anelse til, at markedet gik lidt ned i gear. Nemlig, at boligkøbere fremover selv skal bidrage med 5 pct. af boligens pris, og at købere af boliger i Aarhus og København skal kreditvurderes lidt mere striks, hvis de finansierer boligkøbet med variabelt forrentede lån.

”Særligt rentestigningen fik boligmarkedet til at geare ned og førte til lidt prisfald på parcel- og rækkehuse samt sommerhuse. Men handlerne var fortsat højere end i samme periode i 2014, og alt i alt kom vi ud af 2015 med et højere prisniveau og flere handler end i 2014,” siger Troels Theill Eriksen.

DU kan læse den fulde boligmarkedsstatistik for 4. kvartal 2015 her


For yderligere oplysninger kontakt:
Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening:
tlf. 6122 4565 / tte@de.dk