DE’s seneste tendensundersøgelse viser, at ejerlejlighedsprispilen fortsat peger opad, mens både enfamiliehusprispilen og sommerhusprispilen er tæt på at være vandrette, hvor den første peger marginalt opad, og den anden peger marginalt nedad.


Af: Troels Theill Eriksen,
cheføkonom hos Dansk Ejendomsmæglerforening


Sammenholder man således nettotallet for forventningerne til enfamiliehuspriserne, hvilket vil sige antallet der forventer højere priser fratrukket antallet, der forventer lavere priser med den faktiske prisudvikling, så peger de nye tal på, at vi vil have en marginal prisstigning det forgangne år, når 1. kvartal er ovre – se figuren, der viser sammenhængen mellem den faktiske prisudvikling og ejendomsmæglernes forventninger i periode fra og med 2004, hvor tendensundersøgelsen er foretaget.


Ser man på den tilsvarende sammenhæng mellem ejerlejlighedspriser og ejendomsmæglernes forventninger til ejerlejlighedspriserne, så peger de nye forventningstal på, at ejerlejlighedspriserne vil være steget med over 5% over året, når kvartalet er ovre.

For sommerhuspriserne gælder, at landets ejendomsmæglere forventninger peger på, at priserne vil være faldet en kende over året, når kvartalet er ovre.


 

Se hele DE’s tendensundersøgelse her