De danske ejendomsmæglere er blandt Nordens mindst optimistiske, når det gælder forventninger til boligprisernes udvikling de kommende måneder. På linje med deres islandske kolleger forventer danske mæglere uændrede eller dalende huspriser, hvorimod særligt de norske mæglere tror på prisstigninger resten af vinteren. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse foretaget blandt ejendomsmæglere i Norden.

Danske ejendomsmæglere er blandt de mæglere i Norden, der tror mindst på prisstigninger denne vinter. Det viser en dugfrisk undersøgelse, som er udarbejdet af brancheforeninger for ejendomsmæglere i Norge, Sverige, Island og Danmark – her i landet af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Undersøgelsen viser bl.a., at flere danske ejendomsmæglere nu forventer prisfald end for blot tre måneder siden, da mæglerne sidst blev spurgt. Således forventer hver tredje danske mægler nu dalende priser de kommende vintermåneder, hvilket er knap seks procentpoint flere end i sidste kvartal. 59 pct. af de danske mæglere regner med, at priserne på villaer forbliver uændrede de kommende måneder, og kun 4,8 pct. tror på prisstigninger.

Norske mæglere klart mest optimistiske

Kun de islandske mæglere overgår de danske i forsigtighed i prognoserne for de kommende måneder: På Island forventer 56 pct. af mæglerne fald i salgspriser, og 0 pct. tror på prisstigninger denne vinter. I skærende kontrast står de norske ejendomsmæglere med hele 55,6 pct., der tror på prisstigninger på enfamilieshuse de næste måneder og kun 7,3 pct., der regner med prisfald på det norske boligmarked.

I Sverige forventer knap halvdelen af ejendomsmæglerne prisfald de kommende måneder, og knap hver tredje regner med uændrede priser på enfamilieshuse. Dog tror 13,9 pct. af de svenske mæglere på højere huspriser mod de blot 4,8 pct. af danske mæglere, som tror på prisstigninger.

Dårligere økonomi til grund for dansk hussalg

I undersøgelsen bliver ejendomsmæglerne også bedt om at pege på den hyppigste årsag til, at huse i dag sættes til salg. Hovedparten af de danske, svenske og norske mæglere svarer her, at det primært skyldes ændrede familieforhold. Bemærkelsesværdigt nok svarer de danske mæglere endvidere – som de eneste sammen med deres islandske kolleger – at et salg ofte kan skyldes dårligere økonomi.

Det er hver femte danske ejendomsmægler, der svarer, at enfamilieshuse i dag sættes til salg som følge af dårligere økonomi hos sælger. Til sammenligning giver kun omkring en pct. af de svenske og norske ejendomsmæglere samme begrundelse. Kun på Island står det ifølge mæglerne værre til: Her svarer hele 40 pct., at dårligere økonomi ligger til grund for de fleste hussalg netop nu.

Den nordiske undersøgelse viste atter, at danske hussælgere også er de mest forsigtige, når det kommer til at sælge huset, før der købes et nyt. 99,5 pct. af de danske mæglere svarede, at danskere sælger, før de køber. Island følger trop med 90,2 pct. af mæglerne, der svarede, at islændinge sælger boligen først, hvorimod i Sverige og Norge svarede kun hhv. 26 pct. og 23,9 pct. af mæglerne, at deres kunder sælger før køb.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ved navn Nordic Housing Insight er i dette kvartal udarbejdet af de fire nordiske brancheforeninger. Undersøgelsen bygger således på spørgeskemaer til ejendomsmæglere i Sverige, Norge, Island og Danmark. I Danmark har Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet undersøgelsen.

Kontaktinformation:

For henvendelse vedr. tal:
Mads Lindegaard, økonom i DE, ml@de.dk eller tlf. 32 64 45 87

For øvrige henvendelser:
Camilla Rose, kommunikationschef i DE, cr@de.dk eller tlf. 28 19 29 09

Bilag:

Nordic Housing Insight