De danske ejendomsmæglere forventer, at interessen for at købe bolig vil stige i de næste tre måneder. Den stigende interesse for at købe er gældende over hele Norden. Det er nogle af tendenserne i en ny undersøgelse foretaget blandt ejendomsmæglere i Sverige, Norge, Island og Danmark.

Der er forår i luften blandt de danske ejendomsmæglere, når det gælder forventningerne til boligmarkedets udvikling i de næste tre måneder. De nye tal viser bl.a., at 58 pct. af de danske mæglere nu tror på en stigende interesse for at købe villaer det kommende kvartal mod 52 pct. af de svenske, 49 pct. af de norske, og 61 pct. af de islandske mæglere, der således er en anelse mere optimistiske end de danske mæglere.


Kun 6 pct. af de danske mæglere vurderer, at interessen vil falde det kommende kvartal, hvilket placerer Danmark blandt de mest optimistiske sammen med Island, hvor slet ingen mæglere forventer en faldende interesse for at købe villa. 10 pct. af de svenske og 7 pct. af de norske mæglere regner med en faldende interesse.


”Vi har jo længe haft et trægt marked og har oplevet de kraftigste prisfald på boliger siden 1938, men meget tyder på, at bunden er ved at være nået. Den stigende interesse for at købe bolig er det første varsel om en øget efterspørgsel, som på sigt vil omsætte sig i stabile boligpriser og færre boliger til salg,” udtaler Steen Winther-Petersen, der er formand i Dansk Ejendomsmæglerforening.

For villaer og rækkehuse forventer 45 pct. af de danske mæglere, at salgspriserne vil være uforandrede, mens 49 pct. forventer, at priserne vil falde lidt de kommende tre måneder. Endelig mener tre pct., at priserne vil stige lidt, mens tre pct. mener, at priserne vil falde meget.

Lav rente vil øge interessen for køb

I undersøgelsen bliver mæglerne også spurgt til, hvordan en række faktorer – såsom udbud, beskæftigelse, rente, bankrestriktioner på lån mv. – påvirker markedet for villaer netop nu. Svarene viser, at de danske mæglere fortsat tillægger arbejdsmarkedet, bankernes restriktive udlån samt medierne en stor betydning for det danske boligmarked.

”I øjeblikket er udvalget af boliger rigtigt stort, og der er derfor gode muligheder for at gøre et rigtigt godt køb af en bolig, der præcis lever op til dine ønsker og behov, og samtidig er der rigtigt gode finansieringsmuligheder. Når vi af vores undersøgelse kan se, at der er en stigende efterspørgsel, tyder det på, at vi går mod et mere normalt marked, hvor udbuddet bliver mindre. Altså lakker udsalget på boliger mod enden,” siger DE’s formand.


 

For yderligere information kontakt:

Steen Winther-Petersen, formand i DE – tlf. 33 36 10 48

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ved navn Nordic Housing Insight er i dette kvartal udarbejdet af de fire nordiske brancheforeninger. Undersøgelsen bygger således på spørgeskemaer til ejendomsmæglere i Sverige, Norge, Island og Danmark. I Danmark har Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet undersøgelsen.

 


Faktaark

 


Tabel 1

Villaer og rækkehuse

Procent

Antallet til salg vil

Danmark

Sverige

Norge*

Island**

Falde meget

1%

1%

0%

0%

Falde lidt

16%

8%

9%

19%

Være uforandret

32%

25%

21%

44%

Stige lidt

50%

56%

60%

33%

Stige meget

1%

10%

10%

4%

Total

100%

100%

100%

100%

 Tabel 2

Villaer og rækkehuse

Procent

Interessen for at købe vil

Danmark

Sverige

Norge*

Island**

Falde meget

0%

1%

0%

0%

Falde lidt

6%

10%

7%

0%

Være uforandret

33%

34%

40%

37%

Stige lidt

58%

52%

49%

61%

Stige meget

3%

3%

5%

2%

Total

100%

100%

100%

100%

 Tabel 3

Villaer og rækkehuse

Procent

Salgsprisen vil

Danmark

Sverige

Norge*

Island**

Falde meget

3%

1%

0%

4%

Falde lidt

49%

22%

5%

4%

Være uforandret

45%

56%

32%

57%

Stige lidt

3%

21%

62%

35%

Stige meget

0%

1%

2%

0%

Total

100%

100%

100%

100%

 

 Tabel 4

Villaer og rækkehuse

Procent

Hvad gjorde sælgeren i dit sidste salg af villaer/rækkehuse?

Danmark

Sverige

Island*

Købte først og solgte bagefter

5%

55%

5%

Solgte først og købte bagefter

95%

45%

95%

Total

100%

100%

100%

 

 Tabel 5

Villaer og rækkehuse

Gennemsnit

Hvor meget påvirker følgende faktorer dit lokale marked for villaer og rækkehuse netop nu? (1= lille påvirkning og 5= stor påvirkning)

Danmark

Sverige

Norge*

Rente

3,17

3,54

3,62

Arbejdsmarked

4,10

3,49

3,76

Optimisme omkring privatøkonomi

3,66

3,44

3,93

Pessimisme omkring privatøkonomi

4,13

3,57

3,35

Bankernes restriktive udlån

4,37

4,30

3,85

Almen uro og forsigtighed

4,07

4,08

3,27

Stort udbud

3,32

3,32

2,98

Lille udbud

2,57

2,98

3,87

Medierne

4,31

4,19

3,51*) Gælder alle typer boliger

**) Kun villaer