Mere end halvdelen af landets ejendomsmæglere tror, at huspriserne vil falde yderligere i årets sidste kvartal, og cirka hver tredje forventer uændrede priser. Det viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening. ”De lave priser kombineret med en historisk lav rente vil formentlig betyde, at køberne nu begynder at komme ud af starthullerne,” forudser mæglernes formand.

64 pct. af de danske ejendomsmæglere tror, at boligpriserne på enfamilieshuse vil falde i det kommende kvartal, mens 35 pct. forventer uændrede priser. Det viser nye tal fra Dansk Ejendomsmæglerforenings tendensundersøgelse, hvor landets ejendomsmæglere fire gange årligt bliver spurgt om deres aktuelle syn på markedet.

”Jeg tror, at den megen krisesnak – både nationalt og internationalt – gør, at mange beholder pungen i lommen, og vi er alle sammen meget forsigtige med at kaste os ud i større investeringer, som et boligkøb jo er. Omvendt tror jeg også, at de lave priser kombineret med en historisk rente vil betyde, at køberne nu begynder at komme ud af starthullerne. Og det er vigtigt at påpege, at et boligkøb først og fremmest er en ramme om et liv, og ikke nødvendigvis alene en investering. Derfor skal man også købe boligen, hvis den rigtige kommer til salg, for at bo i den i mange år, og så se stort på mindre udsving i priserne,” siger DE’s formand, Steen Winther-Petersen.

Han påpeger, at ikke blot lån med variable renter men også fastforrentede lån i øjeblikket er særdeles attraktive: ”Så står man med et behov og ønske om en ny bolig, kan tidspunktet dårligt blive bedre. Det er i den grad købers marked. Og lavere priser behøver jo ikke at betyde, at der ikke bliver solgt noget – tværtimod.”

Tendensundersøgelsen viser overordnet, at ejendomsmæglerne forventer uændrede eller faldende priser, hvad end det gælder huse, ejerlejligheder eller sommerhuse.

Samme tendens i hele landet

De lave forventninger til boligmarkedet det kommende kvartal ser ud til at gælde i hele landet, hvor der i alle regioner er flest mæglere, der forventer prisfald. Region Nordjylland tegner sig dog som den region med de mindst pessimistiske mæglere. Her forventer 51 pct. af mæglerne faldende priser, mens 49 pct. forudser uændrede priser. Stort set ingen mæglere i landet tror på, at huspriserne vil stige i det kommende kvartal.

De ejendomsmæglere, der har de laveste forventninger til boligpriserne det kommende kvartal er at finde i Region Sjælland. Her forventer 70 pct. af mæglerne lavere priser, mens kun 30 pct. tror på uændrede priser.

For yderligere oplysninger:

Kontakt DE’s formand Steen Winther-Petersen – tlf. 33 36 10 48

Se hele DEs tendensundersøgelse her