Priserne på boligmarkedet vil falde yderligere. Det er den dystre udmelding fra landets ejendomsmæglere, og dermed fortsætter de skeptiske forventninger til boligmarkedet ind i 2009. De negative forventninger er gældende for hele landet, viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Ejendomsmæglernes forventninger til boligmarkedet er dystre. Forventningerne i første kvartal af 2009 er fortsatte prisfald i hele landet.Mere end syv ud af ti af landets ejendomsmæglere forudser, at priserne på enfamiliehuse vil falde yderligere, mens 28 pct. mener, at priserne vil forblive uændrede i 1. kvartal.Undersøgelsen viser stort set den samme negative tendens i hele landet, dog er forventningerne fortsat mest dystre i Hovedstaden og i Region Sjælland.

”Med en igangværende finanskrise og en banksektor, der fortsat fastholder en meget stram udlånspolitik, kan man ikke forvente et umiddelbart skifte i boligmarkedets nuværende situation. De seneste forventninger skal derfor ses i tæt sammenhæng med den verserende finanskrise, som ikke kan undgå at påvirke hele boligmarkedet,” siger DE’s vicedirektør, Thomas Torp.

Markedet for ejerlejligheder er stadigvæk mest udsat. Her forventer 75 pct. af ejendomsmæglerne lavere priser på landsplan, mens 21 pct. forventer uændrede priser i det kommende kvartal.

”Det, boligmarkedet har behov for akkurat nu, er økonomisk stabilitet og tillid til samfundsøkonomien. Hvis boligmarkedet skal på fode igen, kræver det en hjælpepakke til bankverdenen, som indeholder en række krav, der skal bidrage til at løsne op for den restriktive udlånspolitik. Desuden er der behov for at renten sænkes yderligere. En faldende rente kan nemlig stabilisere boligmarkedet. Fremadrettet handler det derfor om at skabe tryghed og ro på boligmarkedet for kommende boligkøbere,” siger Thomas Torp.

Ejendomsmæglerne forventer også dystre udsigter for sommerhusmarkedet. Her forventer 84 pct. af mæglerne, at markedet fortsat vil opleve faldende priser, mens 16 pct. forventer uændrede priser.

For yderligere oplysninger: