Dansk Ejendomsmæglerforenings nyeste tendensundersøgelse viser, at hovedparten af landets ejendomsmæglere forventer uændrede boligpriser det kommende kvartal. Mæglerne ser et gran lysere på prisudviklingen, end de gjorde i sidste kvartal, men trods det er der fortsat flere, der forventer lavere boligpriser.Prisforventningerne til ejerlejligheder er næsten helt lige, således forventer 20 pct. prisfald, mens 17 pct. forventer prisstigninger. Forventningerne til prisudviklingen for enfamiliehuse er mere pessimistisk. Her forventer 27 pct. prisfald, 8 pct. forventer prisstigninger og de resterende 65 pct. forventer uændrede priser.

Udsigt til mere stabil prisudvikling
De danske ejendomsmæglere, som har deres daglige gang på boligmarkedet, har om nogen fingeren på pulsen på markedet, og de er derfor typisk rigtig gode til at forudse prisudviklingen. Holder deres seneste forventninger stik, kan vi se frem mod, at der har været en mere stabil prisudvikling når kvartalet er ovre med ejerlejlighedspriser, der har været stigende det forgangne år og enfamiliehuspriser, der har været svagt faldende.
Ejendomsmæglere gode til at forudse prisudviklingen

Ser man på den historiske sammenhæng mellem prisudviklingen ifølge Dansk

Ejendomsmæglerforening m.fl.s Boligmarkedsstatistik og DE’s tendensundersøgelse, er det, udover at der er en pæn sammenhæng, interessant at bemærke, at ejendomsmæglerne gennemgående er lidt mere forsigtige med deres prisforventninger end den egentlige prisudvikling. Så hvis der er et lille flertal af mæglerne, der forventer faldene priser, vil vi typisk se, at priserne rent faktisk vil stige lidt.

 

Store geografiske forskelle

De mest optimistiske prisforventninger det kommende kvartal er at finde i København og på Frederiksberg. Her forventer flere prisstigninger end prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder. I Århus er der flere, der forventer stigende ejerlejlighedspriser end faldende.


På regionsplan skiller Syddanmark sig ud, som regionen med de mindst pessimistiske prisforventninger. Her er der stor set lige mange, som forventer faldende som stigende priser.

Den region, hvor der er flest, der forventer faldende priser på både ejerlejligheder og enfamiliehuse er Region Sjælland. I denne region gælder det samtidig, at der som i alle andre af landets regioner er et flertal, som forventer uændrede priser.


Udsigt til mere aktivitet i år

Alt i alt tegner dette kvartals tendensundersøgelse et billede af et boligmarked, som har fortrængt den kraftige pessimisme, som ramte markedet sidste år. De ultralave renter på realkreditlån og den nye skattereform, der byder på skattelettelser til næste år og ro om boligbeskatningen en rum tid fremover, har været væsentlig årsager til, at vi har haft en mere stabil udvikling på boligmarkedet i år og kan forvente, når året er omme, at der har været mere aktivitet på markedet end sidste år.


For yderligere oplysninger kontakt:

Troels Theill Eriksen, cheføkonom i DE – tlf. 6122 4565

Se hele DEs tendensundersøgelse her