Priserne på boligmarkedet vil fortsat falde. Det er forventningen til udviklingen på boligmarkedet fra landets ejendomsmæglere. Dermed fortsætter den nedadgående tendens. Hovedstadsområdet og Sjælland er fortsat de områder, hvor forventningerne er mest skeptiske, viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Ejendomsmæglerne forventer, at priserne fortsat vil falde over hele landet i det kommende kvartal. Knap syv ud af ti af landets ejendomsmæglere forudser, at priserne på enfamiliehuse vil falde, mens 30 pct. mener, at priser vil forblive uændrede i 4. kvartal. Tendensen er stort set den samme over hele landet, men ejendomsmæglerne er mest skeptiske øst for Storebælt.

”Ejendomsmæglernes forventninger til markedet for ejerlejligheder viser, at priserne ikke har fundet sit niveau endnu. De seneste forventninger skal blandt andet ses i lyset af den nuværende finanskrise, som ikke kan undgå at påvirke boligmarkedet,” siger DE’s vicedirektør, Thomas Torp.

Markedet for ejerlejligheder er mest udsat. Her forudser 77 pct. af ejendomsmæglerne lavere priser på landsplan, mens 23 pct. forventer uændrede priser i det kommende kvartal. Dog er forventningerne til ejerlejlighedsmarkedet et år fremad en smule lysere. Her forventer 29 pct. uændrede priser, mens 65 pct., at priserne på ejerlejligheder vil falde.

”Der er en lille forventning om, at markedet igen vil rette sig op inden for det næste år, men det afhænger blandt andet af renteudviklingen. En faldende rente kan nemlig stabi-lisere boligmarkedet. Fremadrettet handler det derfor om, at skabe tryghed og ro på boligmarkedet for kommende boligkøbere, men det kræver økonomisk stabilitet og tillid til samfundsøkonomien” siger Thomas Torp.

Forventningerne til sommerhusmarkedet er også fortsat præget af skepsis. Her mener 74 pct. af mæglerne, at markedet fortsat vil opleve faldende priser, mens 26 pct. forventer uændrede priser.

For yderligere oplysninger:


• Kontakt DE’s vicedirektør Thomas Torp – mobil 2521 8580.


Bilag:

Læs hele DEs tendensundersøgelse her 


DE's tendensundersøgelse - rådata