Ejendomsmæglerne forventer fremover mere stabile priser på boligmarkedet. Således er ejendomsmæglernes forventninger til udviklingen på boligmarkedet for andet kvartal mere positive i forhold til forrige kvartal. Kun i Hovedstaden er forventningerne fortsat afdæmpede. Det viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Stabile forhold i prisudviklingen præger ejendomsmæglernes forventninger for det kommende kvartal. 65 procent af landets ejendomsmæglere forudser, at priserne på enfamiliehuse vil forholde sig uændrede i 2. kvartal. Særligt i Jylland er der en fast tro på uændrede eller stigende priser.

”I de seneste kvartaler har vi set små prisfald på enfamiliehuse, men med mere positive udmeldinger fra ejendomsmæglerne tyder det på, at prisudviklingen på boligmarkedet nærmer sig en stabilisering. Langt de fleste mæglere forventer stabile eller stigende priser. Vi må dog forvente, at der flere steder i landet fortsat kan ske mindre prisfald,” siger DE’s vicedirektør Thomas Torp.

På ejerlejlighedsområdet forventer ejendomsmæglerne uændrede eller lavere priser. 57 procent forudser uændrede priser, mens 35 procent forventer faldende priser i det kommende kvartal. Kun 8 procent forventer stigende priser. Ser man et år frem, er forventningerne lysere. 23 procent forventer stigende priser, mens 46 procent forudser uændrede priser på ejerlejligheder på landsplan.

”Ejendomsmæglerne forudser, at priserne på ejerlejligheder inden for det kommende år vil stabilisere sig. Det er meldingen fra to ud af tre ejendomsmæglere. Den prisjustering vi allerede har været igennem har haft sin effekt. Markedet er sandsynligvis igennem det værste og går mod mere stabile tider, men i den kommende tid vil vi dog fortsat se mindre justeringer på priserne på ejerlejligheder i både København og Århus,” fastslår Thomas Torp.

Sommerhusmarkedet er præget af en vis usikkerhed for det kommende år. 52 procent af mæglerne mener, at tendensen går mod uændrede eller stigende priser, mens 48 procent forventer faldende priser.