Ejendomsmæglerne nedjusterer deres forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet i 1. kvartal 2008. De fleste forventer, at prisudviklingen vil forblive uændret eller falde i de første måneder af det nye år. Det viser årets første tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Nedjusteringen af boligpriserne fortsætter i første kvartal af det nye år. Godt ni ud af ti af landets ejendomsmæglere forudser, at priserne på enfamiliehuse vil være enten lavere eller uændrede i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal 2007. Knap 60 procent af mæglerne forventer dog, at priserne på landsplan forbliver uændrede.

”Forventningerne fra landets ejendomsmæglere er ikke til at tage fejl af. Vi har været igennem en periode med prisfald på ejerlejligheder og i visse områder også villaer, og noget tyder på, at vi også fremover vil se prisfald rundt om i landet. Det er realiteterne akkurat nu. Men hvis vi skuer fremad kan vi samtidig se, at udbuddet af boliger ser ud til at have toppet for denne gang, og det er positivt,” siger DE’s vicedirektør Thomas Torp.

På ejerlejlighedsområdet er ejendomsmæglernes forventninger til 1. kvartal også forbeholdne. Knap seks ud af ti forventer faldende priser, mens fire ud af ti forudser uændrede priser. Ser man et år ud i fremtiden, forventer ni ud af ti mæglere uændrede eller faldende priser i hovedstaden. Forventningerne til markedet for ejerlejligheder i Århus for det kommende år, er de samme som i hovedstaden.

”Ejerlejligheder er det segment, der har oplevet de største prisfald landet over, men man skal huske på, at det også er her, de største prisstigninger er sket. Forventninger til ejerlejlighedsmarkedet er, at priserne endnu ikke er stabiliserede. Man vil derfor fortsat opleve nedjusteringer af priserne, men prisfaldene på ejerlejligheder betyder også, at boligkøberne så småt begynder at vende tilbage til markedet,” fastslår Thomas Torp.

Sommerhusmarkedet er forsat præget af, at priserne enten stagnerer eller falder i det kommende kvartal. 47 procent af mæglerne mener, at tendensen går mod uændrede forhold, mens 48 procent af mæglerne tror, at priserne vil falde i 1. kvartal.

 

 

Bilag:

Læs hele DEs tendensundersøgelsen her