De seneste ugers usikkerhed om fortsatte stigninger i boligpriserne i hovedstaden får ikke ejendomsmæglerne til at vakle. Priserne er steget, og det vil de fortsætte med i den kommende tid. Det viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

"Selv om rentekurven er knækket, er der blandt ejendomsmæglerne ingen forventninger om, at priskurven også gør det. To ud af tre mæglere melder om stigende priser i 4. kvartal 2005, og de fleste forventer prisstigninger igen i 1. kvartal 2006,” siger DE’s cheføkonom
Thomas Torp, der fortsat kan konstatere størst optimisme i hovedstaden og de øvrige store byer.

”Alt tyder på en blød landing, hvor priserne fortsat vil stige – men ikke i samme tempo, som vi har set i de seneste år. Der har i de seneste kvartalsundersøgelser, som vi har gennemført, været en tendens til, at flere og flere mæglere forventer uændrede priser i det kommende kvartal.”

Andelen af ejendomsmæglere, der forventer prisstigninger på enfamiliehuse i det kommende kvartal er faldet fra 70 pct. til 52 pct. i løbet af det seneste halve år. For ejerlejligheder er det cirka 61 pct., der forventer prisstigninger i de næste tre måneder.

Hvis man ser et år frem i tiden, er der dog ingen ændring i ejendomsmæglernes forventninger:

”Selv om lidt færre end tidligere forventer stigninger i det kommende kvartal, er der ingen vaklen, når det gælder udsigterne for hele 2006. Her forventer tre ud af fire mæglere stigende priser – og der er stort set ingen, der forventer faldende priser,” fastslår
Thomas Torp.

 

Bilag: Resultaterne af DE’s forventningsundersøgelse på boligmarkedet