De senere års udvikling på boligmarkedet har været præget en fremgang i priserne. Det har ført til, at fortsat færre boliger er handlet til højere priser, end de kan sælges for.

Den netop udsendte Boligmarkedsstatistik for året 2. kvartal viser, at der det seneste år har været stigende priser på parcelhuse i 70 af landets 98 kommuner og prisfald i 26.

På landsplan er parcelhuspriserne steget 3,4 procent det seneste år, fordelt på landsdele har prisstigningen været størst i Københavns Omegn med en stigning på 5,8 procent og mindst på Bornholm med et fald på 0,5%.

Færre tabsgivende køb
De stigende boligpriser har ført til, at der er færre boliger, der er købt dyrere, end de kan sælges til i dag. Ved udgangen af 2012 var ca. 248.000 boliger (parcelhuse og ejerlejligheder) købt dyrere, end de kunne sælges dengang, i dag er det ca. 149.000 boliger, der er købt dyrere, end de kan sælges til.

Antal teknisk tabsgivende køb (boliger handlet til højere priser end kvartalet priser)

TTK2016K2

”De senere år har der været en prisfremgang på boligmarkedet. Det har ført til, at færre har købt en bolig dyrere, end de kan sælge den til. Det er gavnligt for mobiliteten i Danmark, at fortsat flere har mulighed for at sælge deres bolig uden tab”, siger Troels Theill Eriksen Cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

 

Boligmarkedsstatistikken udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet.

Se den fælles pressemeddelelse og alle tabellerne i vedhæftede pdf.