Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale forskelle på prisudviklingen, men over en bred kam gælder det, at husene nu sælges til priser, der ligger tættere på den sidst annoncerede udbudspris. Det viser den nye Boligmarkedsstatistik, som er et samarbejde mellem Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet.

Har du fået øje på din drømmevilla eller -rækkehus, er det efter al sandsynlighed blevet billigere. Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal viser nemlig, at salgspriserne på parcel- og rækkehuse er faldet på landsplan det seneste kvartal fra 12.038 til 11.989 kr. pr. kvm., hvilket svarer til et mindre prisfald på 0,4 pct.

”Efter et år med generelle prisstigninger på parcel- og rækkehuse, ser vi i det  seneste kvartal et lille prisfald. Hovedstadsregionen, der var hårdest ramt af prisfald under finanskrisen, har som det eneste sted i landet set prisstigninger det seneste kvartal,” siger DE’s formand, Steen Winther-Petersen.

Ser man et år tilbage, er priserne på parcel- og rækkehuse til gengæld steget med 3,4 pct. på landsplan. I Region Hovedstaden er priserne steget med 9,1 pct., og hermed er et typisk parcelhus i hovedstadsområdet, der kostede to millioner kr. for et år siden, blevet 182.000 kr. mere værd. På landsplan er et typisk hus blevet 68.000 kr. mere værd over det seneste år.

Store regionale forskelle

Boligmarkedsstatistikken viser store regionale forskelle på prisudviklingen det seneste kvartal. Region Hovedstaden skiller sig ud, da priserne her er steget fra 19.345 til 19.505 kr. pr. kvm. svarende til en stigning på 0,8 pct. I Region Nordjylland er priserne stort set uændrede i 3. kvartal, mens priserne er faldet i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

I 3. kvartal forhandlede boligkøberne i gennemsnit et nedslag på 5,91 pct. i forhold til den annoncerede pris på et parcel- og rækkehus. Det tilsvarende tal for Region Hovedstaden er 5,43 pct. I den anden ende af spektret er det gennemsnitlige prisnedslag på hele 6,75 pct. i Region Nordjylland. Dermed har nedslaget på en bolig annonceret til to millioner kr. i gennemsnit været på 118.200 kr. på landsplan.

”Der er tegn på, at boligmarkedet er ved at tilpasse sig virkeligheden efter nogle hårde år præget af finanskrisen. Siden 4. kvartal 2009 har udviklingen været karakteriseret ved, at husene i højere grad bliver solgt til en pris, der ligger tættere på det, de annonceres til. Det tyder på, at køberne og sælgerne har lettere ved at blive enige om prisen,” siger Steen Winther-Petersen.

4. kvartal 2009 tegnede sig for de største nedslag i priserne i forhold til den annoncerede pris og den længste gennemsnitlige handelstid for parcel- og rækkehuse. Siden 4. kvartal sidste år er det gennemsnitlige nedslag i forhold til den annoncerede pris faldet fra 7,24 pct. til 5,91 pct. I samme periode er den gennemsnitlige handelstid faldet fra 209 dage til 190 dage.

For yderligere oplysninger:

Kontakt DE’s formand Steen Winther-Petersen på e-mail swp@red.dk eller tlf. 33 36 10 48

Bilag:

Boligmarkedsstatistikken, dec. 2010
Metodenotat