Boligpriserne er ikke holdt op med at stige, og det gør de heller ikke foreløbig. Det fastslår de danske ejendomsmæglere i en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Mere end tre ud af fire mæglere forventer således stigende priser i det kommende år. Optimismen er fortsat højest i hovedstaden - men også Jylland er godt med.

"Der er absolut intet, der tyder på, at presset på boligmarkedet er ved at aftage - tværtimod. Ejendomsmæglerne oplever fortsat markante prisstigninger og ekstrem stor efterspørgsel på både enfamiliehuse og ejerlejligheder. Og deres forventninger til både indeværende kvartal og næste år er uændret høje forhold til vores sidste undersøgelse,'' siger DE's cheføkonom Thomas Torp.

77 pct. af landets ejendomsmæglere forudser højere huspriser om et år - i hoved-stadsområdet mener 80 pct. af mæglerne, at priserne vil stige, mens tallet for Øerne er helt oppe på 85 pct. Og selv om optimismen er en smule lavere blandt de jyske kolleger, mener knap 70 pct. af mæglerne vest for Storebælt også, at huspriserne vil fortsætte med at stige i det kommende år.

''Ejendomsmæglernes forventninger til prisstigninger er fortsat mest kraftige i den østlige del af landet - ikke mindst i og omkring hovedstaden - mens der er steder i provinsen, hvor forventningerne er betydeligt mere afdæmpede. Men tallene taler deres tydelige sprog og er ikke til at tage fejl af: Vi har endnu ikke nået toppen på det danske boligmarked,'' siger Thomas Torp.

Han påpeger i øvrigt, at der i Jylland - samlet set - ikke har været tale om faldende priser i 3. kvartal. Tværtimod har over 70 pct. af de jyske mæglere konstateret sti-gende priser i de forløbne tre måneder.

Når det gælder sommerhusmarkedet, ser det derimod ud til, at både omsætning og prisudvikling er stilnet noget af. Kun et mindretal af mæglerne forventer således sti-gende priser på sommerhuse både i indeværende kvartal og på et års sigt, mens mere end 60 pct. mener, at de vil være uændrede eller lavere.

''Priserne på sommerhuse vil tilsyneladende ikke fortsætte med stige særlig meget, og enkelte steder vil de måske oven i købet falde. Det betyder ikke, at man skal af-holde sig fra at investere i en fritidsbolig, men man skal gøre det, fordi man ønsker en fritidsbolig. Motivet bør ikke være højt afkast og en økonomi, der udelukkende er baseret på rentetilpasning, afdragsfrihed og stor udlejning, for så kan man godt blive skuffet,'' siger DE's cheføkonom.