En fjerdel af ejendomsmæglere vurderer, at priser på ejerlejligheder vil stige resten af året, mens kun en ud af ti forventer faldende priser. Det viser en ny tendensundersøgelse blandt landets ejendomsmæglere for 4. kvartal 2012. Tendensen gør sig især gældende i Region Hovedstaden, hvor over en tredjedel af mæglerne forventer stigende priser – og det skyldes blandt andet en lav boligbyrde gødet af lave renter.

For første gang siden 4. kvartal 2010 er der flere ejendomsmæglere, der forventer stigende priser på ejerlejligheder her i 4. kvartal, end der er mæglere, som forventer faldende priser. Således vurderer 24 pct. nu, at priserne på ejerlejligheder vil stige året ud, mens 65 pct. forventer, at de vil være uændrede, og 11 pct. tror, at priserne vil falde.

Særligt i Region Hovedstaden forventer ejendomsmæglerne stigende priser på ejerlejligheder. Således vurderer hele 37 pct. af mæglerne, at priserne på ejerlejligheder i Region Hovedstaden vil stige, mens 54 pct. forventer uændrede priser, og kun 8 pct. tror på faldende priser.

”Mæglerne ser overvejende optimistisk på ejerlejlighedsmarkedet, der i år har vist sig fra sin positive side. En lav boligbyrde har givet flere mulighed for at komme ind på markedet, og vi har set, at priserne er steget gennem 2012. Denne udvikling forventes ifølge den seneste tendensundersøgelse at fortsætte året ud – ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor hovedparten af landets ejerlejligheder er beliggende,” siger Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

For enfamiliehuse forventer 72 pct. af mæglerne på landsplan uændrede priser, mens 18 pct. forventer faldende priser, og 10 pct. forventer, at priserne vil stige. Hvis vi kigger på tværs af landet, er forventningerne delte. Således er der 28 pct. af mæglerne i Region Hovedstaden, som vurderer, at priserne vil stige i indeværende kvartal, mens 55 pct. forventer, at priserne vil være uændrede, og 17 pct. tror, at de vil falde. I de resterende fire regioner er der flere mæglere, som forventer faldende priser end stigende.

Når der kigges et år ud i fremtiden, er mæglerne betydeligt mere optimistiske. Her forventer hele 38 pct. højere priser på enfamiliehuse om et år, mens 15 pct. forventer faldende priser, og 48 pct. forventer uændrede priser. Det er 3. kvartal i træk, at der er flere, der forventer, at priserne er højere end lavere om et år.

”Undersøgelsen viser, at der nu i alle landets regioner er flere ejendomsmæglere, der forventer højere end lavere enfamiliehuspriser om et år. Det bliver et spændende år for såvel dansk økonomi som for boligmarkedet, hvor der er udsigt til, at lave renter, attraktiv boligbyrde og positive prisforventninger skal lægge arm med et udfordret arbejdsmarked og generel forsigtighed,” siger Troels Theill Eriksen.


For yderligere oplysninger kontakt:

· Cheføkonom Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening
tlf. 6122 4565 / tte@de.dk

Se hele DE's tendensundersøgelse her

 

 

 

 
Fakta om Dansk Ejendomsmæglerforenings tendensundersøgelse

I DE’s tendensundersøgelse bliver landets ejendomsmæglere hvert kvartal spurgt om deres forventninger til det danske boligmarkeds udvikling. Ejendomsmæglerne har deres daglige gang på boligmarkedet, og deres prisforventninger ligger derfor typisk i rigtig god tråd med den faktiske prisudvikling.