I Danmark køber vi ikke nyt hus, før vi har solgt det gamle, og danske ejendomsmæglere forholder sig pessimistisk til boligprisernes udvikling. Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt ejendomsmæglere i Norden.

Der er overraskende store forskelle på boligmarkederne i Norden netop nu. Det viser en dugfrisk nordisk undersøgelse, som de fem nordiske brancheforeninger har udarbejdet. I Danmark har Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet undersøgelsen.

Hvor det i Sverige og Norge er helt normalt at købe nyt hus først og sælge sit gamle bagefter, finder det sjældent sted i Danmark. Her er mønstret, at man sælger først og køber bagefter – det er en klar anbefaling fra banker og realkreditinstitutter.

”Danske huskøbere sælger i langt højere grad det gamle hus, før de køber et nyt. I Norge er det for eksempel langt mere almindeligt at handle nyt hus før det gamle er solgt. Jeg tror, det skyldes forsigtighed blandt danske huskøbere, men selvfølgelig også, at vi herhjemme har et mere restriktivt lånemarked. Endelig er Sverige og Norge generelt sluppet mere nådigt gennem krisen, og det er tallene nok også et udtryk for,” vurderer Steen Winther-Petersen, der er formand for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Hele 96 pct. af de danske ejendomsmæglere, der deltog i undersøgelsen, svarer, at deres kunder sælger, før de køber nyt. I Sverige og Norge svarer størstedelen af ejendomsmæglerne, at folk køber, før de sælger. Kun 28 pct. af de svenske mæglere – og blot 14 pct. af de norske – svarer, at deres kunder sælger først.

Danske mæglere blandt de mest pessimistiske

Den nye nordiske undersøgelse viser også, at de danske ejendomsmæglere er blandt dem med de laveste forventninger i Norden mht. den kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. 29 pct. af de adspurgte danske ejendomsmæglere forventer dalende ejendomspriser gennem september, oktober og november, og kun ni pct. forventer stigende priser på enfamilieshuse. Til sammenligning forventer 36 pct. af de norske ejendomsmæglere stigende norske boligpriser dette efterår.

”Det kan virke overraskende, at de danske ejendomsmæglere kommer med en markant mere pessimistisk prognose for boligpriserne dette efterår end man gør i f.eks. Norge, men jeg tror, at en del af forklaringen skal hentes i det fortsat store antal enfamilieshuse, der er til salg i landet. Den store volumen presser ganske enkelt priserne, så vi ikke kommer til at se samme fremgang i boligpriserne som i f.eks. Norge,” fortæller Steen Winther-Petersen.

Kun de islandske mæglere er mere pessimistiske end de danske, idet hele 39 pct. svarer, at de forventer, at boligpriserne falder lidt eller meget op til nytår. Til gengæld er de norske mæglere de mest optimistiske med forventning om uændrede eller let stigende boligpriser.


For yderligere information kontakt:

Steen Winther-Petersen, formand i DE – tlf. 33 36 10 48

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ved navn Nordic Housing Insight er udarbejdet af de fem nordiske brancheforeninger. Undersøgelsen bygger således på spørgeskemaer til ejendomsmæglere i Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark. I Danmark har Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet undersøgelsen.

 

Nordic Housing Insight