Ny metode til beregning af kvadratmeterpriser i Boligmarkedsstatistikken

Organisationerne bag Boligmarkedsstatistikken har besluttet at indføre en ny og bedre metode til at beregne kvadratmeterpriser i Boligmarkedsstatistikken.

Analyser, herunder fra Danmarks Statistik, har vist, at en bolighandel typisk tinglyses tæt på overtagelsesdatoen, og at dyrere ejendomme i gennemsnit har en længere overtagelsestid end billigere ejendomme. Tinglysningsmønsteret betyder, at dyrere ejendomme kommer senere med i datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken end billigere ejendomme, fordi data i Boligmarkedsstatistikken bl.a. er baseret på data fra det elektroniske tinglysningssystem.

Hidtil har kvadratmeterprisen på bolighandler været beregnet på grundlag af de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet. Den længere overtagelsestid og det senere tinglysningstidspunkt for dyrere ejendomme betyder, at der i statistikken opstår en systematisk undervurdering af priserne i særligt førsteudgivelsen af statistikken sammenlignet med de endelige tal.

Den nye metode bygger på en forudsætning om, at skævheden i tinglysningsmønsteret for bolighandler med forskellig pris er stabil over tid og korrigerer for dette, så statistikken bliver mere retvisende ved den første udgivelse. Metoden bliver anvendt for "realiserede handelspriser", "første udbudspris", "nedtagningspris" og "salgstid". De endelige tal, dvs. de tal, der foreligger efter et års revisioner, vil svare til de endelige tal ved den hidtidige beregningsmetode.

Estimat for antallet af bolighandler
Antallet af handler i Boligmarkedsstatistikken har tidligere været baseret på antallet af tinglyste handler på udgivelsestidspunktet, og derefter er antallet efterfølgende blevet opjusteret ved de efterfølgende revisioner af statistikken. Derfor har det ikke været muligt at sammenligne antallet af handler over tid. Fremover opskrives antallet af handler på baggrund af indberetnings-mønstret fra året før. Dermed giver statistikken fremover et estimat på antallet af handler i kvartalet. I de efterfølgende justeringer af estimatet vil der både være mulighed for op- og nedjusteringer, indtil det endelige antal handler foreligger efter 4 kvartaler.

Endeligt justeres kriterierne for frasortering af ekstreme observationer i statistikken, og der indføres en ny og bedre vægtning af områder med få handler. Den nye frasorteringsmetode er bedre tilpasset de enkelte ejendomstyper og den geografiske opdeling i statistikken end tidligere.

De nye frasorteringskriterier betyder, at "realiserede handelspriser" i Boligmarkedsstatistikken genberegnes tilbage til 1992, mens "første udbudspris", "nedtagningspris" og "salgstid" genberegnes tilbage til 2004, så det er muligt at have en konsistent tidsserie.

De nye metoder for beregning af Boligmarkedsstatistikken er nærmere beskrevet i linket herunder.

pdfMetodebeskrivelse for Boligmarkedsstatistikken