Dansk Ejendomsmæglerforening har pr. 1. marts 2006 ansat Henrik Dahl Sørensen som ny direktør. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Henrik Dahl Sørensen er 45 år og uddannet cand. jur. fra Århus Universitet. Han har mere end 20 års erfaring fra centraladministrationen, hvor han gennem årene har beklædt en række ledende stillinger i ministerier og styrelser – senest som vicedirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen siden november 2000.

Efter at have været ansat som fuldmægtig i henholdsvis Justitsministeriet og Statsministeriet blev Henrik Dahl Sørensen i 1991 souschef i Justitsministeriets 2. kontor, og i forbindelse med en overførelse af kontorets opgaver vedr. udlændingespørgsmål blev han i juli 1993 kontorchef i Indenrigsministeriet. Senere samme år blev Henrik Dahl Sørensen hentet til Direktoratet for Udlændinge (nu Udlændingestyrelsen) som underdirektør.

I 1996 fortsatte han til Erhvervsministeriet, hvor han blev afdelingschef og medlem af departementets topledelse.