Årets tre første måneder bød på fortsat fremgang for parcelhusmarkedet. På landsplan steg priserne med 5,7 pct., og handelsaktiviteten skød i vejret med knap 22 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det viser Boligmarkedsstatistikken, som netop er offentliggjort.

 

Boligmarkedsstatistikken, som Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet i dag offentliggør, vidner om fortsat fremgang både i antallet af handler og i kvadratmeterpriserne på parcel- og rækkehuse i de fleste af landets kommuner. Udviklingen dækker dog over geografiske forskelle.

”Parcel- og rækkehushandlerne er kommet godt fra start i år, og priserne havde også medvind. Den øgede aktivitet skal ses i lyset af, at boligbyrden er lav som følge af lave renter. Og de danske forbrugere ifølge forbrugertilliden igen ser lyst på fremtiden,” siger cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening, Troels Theill Eriksen.

Den gode start på året på parcel- og rækkehusmarkedet dækker dog over geografiske forskelle. Således steg huspriserne i 76 af landets kommuner, mens de faldt i 19 (Se kort 1).

Kort 1. Ændring i parcelhuspriserne det seneste år - 1. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2014

PM kort 1

Note: I de ikke farvelagte kommuner er der ikke nok handler til at opgøre priser

Også antallet af solgte parcel- og rækkehuse i 1. kvartal i år vidner om generel fremgang, der dækker over en vis geografisk spredning. I 13 kommuner blev der solgt færre huse i 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode året før, mens der i resten af landet blev underskrevet flere eller det samme antal købsaftaler i forhold til 1. kvartal 2014 (Se kort 2).

Kort 2. Antal parcelhushandler i 1. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2014

PM kort 2


Note: I de ikke farvelagte kommuner er der ikke nok handler til at opgøre priser


Ser man på handelsaktiviteten i 1. kvartal i år i forhold til gennemsnittet af 1. kvartaler i perioden fra 2004-2014, er der fortsat et stykke op til den handelsaktivitet, som vi har set i den periode, som Boligmarkedsstatistikken dækker over (Se Kort 3).

Kort 3. Antal parcelhushandler i 1. kvartal 2015 i forhold til gennemsnit af 1. kvartaler i perioden 2004-2014

PM kort 3

Se alle tabeller her

 For yderligere oplysninger kontakt:          

  • Cheføkonom Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening – tlf. 6122 4565 / tte@de.dk