Priserne på boligmarkedet stod til at falde, mente ejendomsmæglerne for en måned siden. De forbeholdne forventninger for 2. kvartal 2009 fra landets ejendomsmæglere var gældende for hele landet, viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

Forventninger til boligmarkedet blandt ejendomsmæglerne var fortsat forbeholdne, og der forventedes fortsatte prisfald i 2. kvartal. Knap 60 procent af landets ejendomsmæglere forudså, at priserne på enfamiliehuse ville falde yderligere, mens knap fire ud af ti mente, at priserne ville forblive uændrede i 2. kvartal.

”Bankernes restriktive udlånspolitik er en bremseklods for hele boligmarkedet, som der bør gøres noget ved, hvis boligmarkedet skal i gang igen. Vi oplever nemlig i stadig større grad, at køberne nu er parate i de større bysamfund, hvilket giver håb for fremtiden,” siger DE’s formand, Steen Winther-Petersen.

Han tilføjer, at netop den seneste tid viser, hvor hurtigt data kan blive forældet, da tendensen netop nu er, at køberne i dele af landet viser større interesse, baseret på det faktum, at der nu i højere grad købes for at bo i netop en bestemt ejendom, og i mindre grad spekuleres i investering, hvilket på sigt kan betyde en stabilisering af prisniveauet.

På markedet for ejerlejligheder er der lidt mere optimisme at spore på sigt end tidligere. 61 pct. ejendomsmæglerne forudser fortsat lavere priser på landsplan, mens knap 40 pct. forventer uændrede priser i det kommende kvartal. Hvis man ser et år frem i tid, forventer ejendomsmæglerne at tallene er mere positive. Her gælder det, at 44 pct. af ejendomsmæglerne forventer lavere priser, mens 40 pct. forventer uændrede priser og 16 pct. forventer højere priser.

”Økonomisk stabilitet og tillid til samfundsøkonomien er to vigtige nøglefaktorer for bo-ligmarkedet netop nu. Hvis vi skal frem til et godt og stabilt boligmarked, kræver det, at markedet får den kapital, der skal til. Der er behov for lavere udlånsrenter i bankerne. En forbrugerorienteret bankpakke III imødeses, som gerne skulle slå igennem på boligmarkedet. Der skal det til, at køberne igen oplever en imødekommende banksektor,” siger Steen Winther-Petersen.

Ejendomsmæglerne er blødt lidt op i forhold til de dystre udsigter for sommerhusmarke-det. Her forventer 65 pct. af mæglerne i dag, at markedet fortsat vil opleve faldende priser mod 85 pct. i 1. kvartal 2009, mens 35 pct. forventer uændrede priser.


For yderligere oplysninger:

Kontakt DE’s formand Steen Winther-Petersen – tlf. 40 33 00 48

Se hele DEs tendensundersøgelse her