Jordpriserne har i 2005 haft den største stigning, vi har set i mange år. Prisstigningerne varierer dog meget fra landsdel til landsdel – nemlig fra 15 pct. til 30 pct. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget blandt danske landbrugsmæglere.

”De markante prisstigninger på jord skyldes hovedsageligt strukturudviklingen, som fortsætter med uformindsket styrke, samt det lave renteniveau,” siger formand for DE’s Landbrugsudvalg, Laurits Jensen.

Derfor – påpeger Laurits Jensen – er det planteavls- og deltidsejendomme, der har været genstand for de største stigninger i det forløbne år, da disse ejendomme er de mest attraktive at erhverve som ejendom nummer to. Men også deltids- og skovejendomme er attraktive til genplacering af ejendomsavance.

Svineproduktionsejendomme har været let omsættelige til stigende priser – især i Nord- og Sønderjylland. Fyn og Sjælland har haft svagt stigende priser på svineproduktionsejendomme.

Priserne for kvæggårde har i Jylland været stigende i 2005. Nogle få mæglere har dog meldt om uændrede priser, og enkelte i Syd- og Sønderjylland har oplyst, at priserne på kvæggårde med for lille jordareal har været faldende.

”Om produktionsanlæg har været nedslidte eller tidssvarende, har ikke haft betydning, lige som det heller ikke har været afgørende, om der har været flere eller færre end 100 køer, idet disse gårde købes til sammenlægning. Og der er stadig hollændere, der køber,” siger Laurits Jensen og oplyser, at udbuddet har været for lille til den eksisterende køberinteresse, hvilket – trods udsigten til lavere mælkepriser – har tvunget priserne i vejret.

Mæglerne på Sjælland og Fyn melder om stort set uændrede priser på kvæggårde.


 


For yderligere oplysninger om analysen og dens resultater kontakt:


- Laurits Jensen, formand for DE’s Landbrugsudvalg, på tlf. 86 24 40 00.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra de medlemmer af DE, der har en vis mængde landbrug til salg.