de nb juni bestyrelsen 475x275

DE’s nye bestyrelse består nu af: (fra venstre) Arne Madsen, Lone Bøegh Henriksen, Alex Mandrup Paulsen, formand Torben Strøm, Mikael Hartmann, Mogens Kragh, Pernille Sams og Jan Mortensen.


DE valgte og genvalgte bestyrelses- og rådsmedlemmer såvel som suppleanter

Genkendelsens glæde var stor, da repræsentanterne valgte og genvalgte kandidaterne til bestyrelsen og andre tillidsposter i DE.

Som det første blev formand Torben Strøm uden modkandidater genvalgt for den næste toårige periode. Derefter genvalgte forsamlingen Mikael Hartmann og Jan Mortensen til DE’s bestyrelse. Eftersom repræsentanterne kort forinden havde vedtaget den vedtægtsændring, der udvider bestyrelsen med to nye medlemmer, skulle også disse vælges – Pernille Sams og Mogens Kragh blev valgt uden modkandidater.

Ligeledes uden modkandidater genvalgte repræsentantskabet Mikkel Henriksen og valgte Kim Holm som suppleanter til DE’s bestyrelse. Per Fæster og Christoffer Friman genvalgtes som interne revisorer og Tina Ortmann Abildgaard og Nicky Eckhardt genvalgtes som klagenævnssuppleanter.

For Etisk Nævn genopstillede Jens Peter Sørensen ikke, mens Jan Larsen og Jesper Andersen på valg. Med tak til Jens Peter Sørensen for indsatsen genvalgte repræsentanterne Jan Larsen og Jesper Andersen, hvorefter Mariann Trolledahl, der hidtil har været suppleant, blev valgt som nyt medlem i Etisk Nævn. Ny suppleant blev Lene Adler Bachwart.

Også revisorpartnerselskabet Ernst & Young blev genvalgt.


DE står i de kommende år foran så omfattende forandringer og udfordringer, at der skal flere gode hoveder og hænder til i bestyrelsen. Derfor er vedtægterne nu ændret til, at bestyrelsen udvides med to nye medlemmer.

DE’s nye bestyrelsesmedlemmer

MK

Mogens Kragh

Ejendomsmægler og valuar Mogens Kragh, indehaver af BoligOne i Holstebro og formand for Realmæglerne Holding A/S. Underviser i Ejendomshandel I & II og Omsætning af fast ejendom på Erhvervsakademiet i Herning:

”Jeg vil arbejde for et stærkt DE, hvor vi bliver bedre til at fortælle om de positive resultater, vi opnår. Og jeg vil forbedre vilkårene for ejendomsmæglerne, der blandt andet trues af, at en del private forsøger sig med selvsalg, og at også andre aktører trænger ind på vores arbejdsområde,” lyder det fra DE’s nye bestyrelsesmedlem. For at styrke branchens image vil han fortsat fokusere på et højt uddannelsesniveau og høj faglighed i det daglige arbejde.

I sin virksomhed anvender Mogens Kragh i stor stil sociale medier, og her ser han fortsat spændende fremtidsmuligheder for branchen: ”Det brænder jeg for. Jeg driver forretning på Facebook og Instagram, og på sigt kan også Snapchat blive interessant.”


PS

Pernille Sams

Ejendomsmægler og cand.jur. Pernille Sams er indehaver af ejendomsmæglervirksomheden Pernille Sams i Hillerød og har i 10 år været formand for Danske Selvstændige Ejendomsmæglere (DSE). Pernille Sams er ekspert i liebhaverejendomme, medlem af DE’s Landbrugsudvalg og landskendt fra bl.a. TV2-programmerne ”Liebhaverne” og ”Huse, der aldrig kommer til salg”. Hun har været medlem af Folketinget i 14 år, er formand for World Animal Protection, Ridder af Dannebrog m.v..

”Jeg vil arbejde for, at DE mere tydeligt også arbejder for de selvstændige og uafhængige mægleres interesser, og jeg tror, at vores interesser deles af mange i DE. Uanset om vi er styret af en bank eller er selvstændige mæglere, er vi alle ejendomsmæglere. Vi skal samarbejde internt i branchen, og vores rolle skal styrkes i de kommende år, så vi ikke gør os selv overflødige i den disruption, der allerede er i gang,” siger Pernille Sams. ”Jeg vil som bestyrelsesmedlem i DE blandt andet bidrage til, at ejendomsmæglere er respekterede og dygtige med et højt fagligt og etisk niveau. At det er et kvalitetsstempel at være ejendomsmægler, og at ejendomsmæglerens rolle ikke udvandes.”


TEKST: Sandy Thornland

FOTO: Kåre Hangaard