Der er fremgang at spore i priserne på parcel- eller rækkehuse i 52 af landets kommuner. I 3. kvartal lå landsgennemsnittet en anelse højere end året før med en stigning på 1,4 pct., viser Boligmarkedsstatistikken. Samtidig er der blevet handlet flere parcelhuse i år end i samme periode sidste år. Det er tegn på en forsigtig fremgang på boligmarkedet, men priserne ligger stadig 18 pct. lavere, end da de toppede i 2007, udtaler Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

BMS 3 2014 graf1

Der kom bedre gang i bolighandlerne med parcel- og rækkehuse i årets første 9 måneder i forhold til samme periode sidste år. I de 9 måneder fra januar til september var der 8 pct. flere handler sammenlignet med året før. Det viser Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2014.

BMS 3 2014 graf2

Parcel- og rækkehuse blev en anelse dyrere i 3. kvartal set i forhold til året før – nemlig 1,4 pct. Priserne faldt dog i forhold til 2. kvartal med 1,1 pct., og ser man på udviklingen i priserne det seneste år fordelt på kommuner (se kort på næste side), er der stadig store forskelle.

TTE web"Det er et noget blandet indtryk, man får, hvis man ser på prisudviklingen i landets kommuner. Der har været fremgang i 52 kommuner og tilbagegang i 43 kommuner*. Ser man på udviklingen i antallet af handler, ser det mere positivt ud, med fremgang i 80 kommuner og tilbagegang i 16," siger Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening, og fortsætter:

"Fremgangen i handlerne skal ses i lyset af, at der i år har været en stigning i husholdningernes disponible indkomster og lidt fremgang i beskæftigelsen. Samtidig er renten på både realkreditlån og banklån til boligformål faldet til et historisk lavt niveau."

Parcelhuspriserne er et stykke fra toppen

De nye tal fra Boligmarkedsstatistikken tegner et billede af et parcel- og rækkehusmarked i forsigtig fremgang med flere handler og en positiv prisudvikling i et flertal af kommunerne. Ser man på udviklingen over en lidt længere periode, er der fortsat et stykke vej til prisniveauet fra før, finanskrisen satte ind (se grafer på næste side).

BMS 3 2014 kort1

"Priserne i dag ligger på nogenlunde på samme niveau som for tre år siden og knap 18 pct. lavere, end da de toppede i 2007. Antallet af handler har været i en forsigtig fremgang de seneste tre år, men ligger også væsentligt lavere end før krisen. Som vi ser det med mange andre ting i økonomien, går det roligt fremad på boligmarkedet. Men det tager tid at komme sig helt over en finanskrise," siger Troels Theill Eriksen.

BMS 3 2014 kort2

Boligmarkedsstatistikken udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet i fællesskab.

*I de resterende 2 kommuner har der været for få handler til at beregne valide priser.

pdfFind hele Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2014 her

For yderligere oplysninger kontakt:
Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening – tlf. 6122 4565 / tte@de.dk