de nb juni voxpop 475x275

Redaktionen sneg sig med til dette års repræsentantskabsmøde og lånte fire af DE´s nyvalgte repræsentanter til en snak om det arbejde og den fremtid, de mener, der ligger forude for DE. 


HenrikHoeegh

Navn: Henrik Høegh

Alder: 45 år

Beskæftigelse: Indehaver og ejendomsmægler, MDE - Place2live Hillerød

 

Hvad kan netop du bidrage med som repræsentant i DE?

Jeg kan bidrage med god energi og nytænkning. Jeg er ikke bange for at sige min mening og udfordre de etablerede holdninger til, hvad DE skal arbejde for og hvordan.

Jeg har tidligere siddet i DE´s bestyrelse, hvilket blandt andet har givet mig et indgående kendskab til de muligheder, der bør gribes, og de udfordringer, der bør tackles i forhold til at sikre et effektivt politisk system i DE. Det er min holdning, at det ikke altid er nok bare at rette til og justere på eksisterende forhold for at følge med den hastige udvikling, der karakteriserer vores branche. Nogle gange er det nødvendigt at kaste alt op i luften, gøre op med det gamle og tænke helt nyt – og det vil jeg lægge særlig vægt på i arbejdet som ny repræsentant i DE.

Hvilke mærkesager vil du prioritere højest – og hvorfor?

Min primære mærkesag er at sikre den selvstændige ejendomsmægler. Når jeg siger den selvstændige ejendomsmægler, refererer jeg til alle indehavere – også dem, hvor kæden er ejet af den finansielle sektor.

For at sikre den selvstændige ejendomsmæglers berettigelse synes jeg, at det er vigtigt at have disruption for øje. Jeg kan have mine bekymringer om den finansielle sektors dagsorden i forhold til ejendomsmæglerbranchen. Vil de forsøge at erstatte os med alternative salgskanaler, som de selv er ophavsmænd til? Det ved vi ikke, og derfor er det særlig vigtigt, at indehavere i kæder, der er ejet af den finansielle sektor, stiller krav til deres bagland, søger indflydelse og kræver gennemsigtighed, således at det er ejendomsmægleren, der er i centrum i disse samarbejder. 


ALC

Navn: Anne Louise Crone

Alder: 42

Beskæftigelse: Indehaver, projektansvarlig og diplomvaluar MDE – Home Taastrup-Hedehusene

 

Hvad kan netop du bidrage med som repræsentant i DE?

I første omgang handler det om at blive klogere på hvordan DE fungerer. Det vil give mig en bedre mulighed for at finde min egen position i repræsentantskabet og blive klogere på, hvilke af mine kompetencer der vil være særligt relevante at få i spil.

Hvilke mærkesager vil du prioritere højest – og hvorfor?

En af de mærkesager, jeg prioriterer højest, er at sikre et samlet DE. Debatten er i dag præget af snak om en opsplitning af DE i to uafhængige foreninger, som skal varetage interesser for henholdsvis kædeejendomsmæglerne og de selvstændige ejendomsmæglere. En sådan opsplitning tror jeg ikke på, da det vil undergrave DE´s politiske position og indflydelse på Christiansborg. Det vil give os mindre at skulle have sagt i forhold til vores egen branche fremadrettet.

Vi skal passe på, at interne konflikter ikke ødelægger alt det hårde arbejde, der ligger til grund for den stærke politiske position, DE har opnået i dag. Når alt kommer til alt, er vi alle ejendomsmæglere, og i stedet for en opsplitning tror jeg på, at vi kan løse tingene i fællesskab ved en åben og god debat, hvor alle bliver hørt.


TA

Navn: Thomas Ankersen

Alder: 43 år

Beskæftigelse: Indehaver, ejendomsmægler MDE – Nybolig Bjørn & Ankersen Randers

 

Hvad kan netop du bidrage med som repræsentant i DE?

Jeg har i de seneste syv år siddet som nævnsmedlem i Klagenævnet for Ejendomsformidling og kan derfor bidrage med en særlig viden om branchens standard og kvalitet. Denne viden og mine egne erfaringer fra dagligdagen som ejendomsmægler giver mig et godt grundlag for at byde ind med, hvilke branchestandarder der skal til, så vi i endnu højere grad fremstår som professionelle aktører over for både forbrugere og politikere. 

Hvilke mærkesager vil du prioritere højest – og hvorfor?

Jeg er hovedsageligt trådt ind i repræsentantskabet på grund af den forstående case, vi har omkring DE´s fremtidige struktur. Det er vigtigt for mig, at DE bliver moderniseret på en måde, så strukturen matcher år 2017 og fremefter. I forhold til strukturen mener jeg, at DE fremadrettet skal fungere som en stærk samlet enhed, da jeg tror på, at det giver os den bedste forudsætning for fortsat at præge den politiske dagsorden.


MG

Navn: Morten Grimm

Alder: 38 år

Beskæftigelse: Indehaver, ejendomsmægler & diplomvaluar, MDE – EDC Aabybro

 

Hvad kan netop du bidrage med som repræsentant i DE?

Jeg kan bidrage med en nordjysk vinkel på de emner, som bliver taget op til debat i repræsentantskabet. Det er vigtigt for mig, at Nordjylland har en stemme i de politiske beslutninger i DE, og her kan jeg blandt andet byde ind med den hverdag og de problematikker, der udspiller sig inden for min kreds.

Hvilke mærkesager vil du prioritere højest – og hvorfor?

Min primære mærkesag er at sikre ejendomsmæglerens berettigelse fremover.
Jeg synes det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at forholde os til, hvilken fremtid vores branche og professionelle virke går i møde. Hvordan kan vi fortsat sikre vores relevans over for vores kunder? Jeg tror personligt, at vores berettigelse er bundet op på et højt fagligt niveau. På nuværende tidspunkt ligger vi langt nede på troværdighedsbarometeret, og jeg tror på, at uddannelse er vejen frem til en position som en velanset rådgiver. 


TEKST: Camilla Ratzke Nielsen

FOTO: Kåre Hangaard