stop op og gør det rigtige 1116 px

Jan Sargent Larsen udstillede vanetænkningen og opfordrede til strategisk omtanke i stedet for hastværk.

Ambition, travlhed og vaner blev sat under lup og udfordret af Indehaverdagens sidste oplægsholder – Jan Sargent Larsen, stifter og seniorpartner i Byens Bedste Mægler.

”Har I travlt? Det er fedt at have travlt. Måske skulle man også alligevel bruge noget tid på at skrue på sin strategi. For måske er der nogen derude, som ikke har helt så travlt og har overskud til at gøre de rigtige ting og tage kunder fra jer…?”
Med disse ord havde Jan Sargent Larsen nok sikret sig de flestes fulde opmærksomhed, hvorefter han fortsatte:
”Når vi har travlt, har vi en tendens til at gøre de ting, vi skal gøre. Der, hvor vi vinder, er når vi gør, hvad vi kan. Vi må ikke have for travlt til at træffe de rigtige beslutninger.”

Hvordan går det

I organiseringen af lederskabet skelnede Jan Sargent Larsen mellem ”det lette” – ansvar, rollefordeling, procedurer, standarder, retning, organisation, strategi, fælles mål, morgenmøder – og ”det svære” – motivation, feedback, udvikling, karriere, arbejdsglæde, arbejdsindhold, aftaler, humør, stemning, sult, implementering og opfølgning.
”Det er nemt nok at spørge: ’Hvordan går det med Anemonevej 24?’ Men hvor tit får vi spurgt hinanden: ’Hvordan går det?’
Ofte styres vi af post-it notes og hastesager frem for at styres af det, der er vigtigt. Vi vinder på, at vi når at gøre det, som de andre siger, de vil, men som de har for travlt til at få gjort.”

Med forskellige fysiske øvelser udfordrede Jan Sargent Larsen deltagerne og anskueliggjorde sine pointer. ”Hører du dig selv sige ’altid’ eller ’aldrig’, er du i ekspertrollen og burde have en andel på over 90,” provokerede han.
”Hvad ville der ske, hvis I sagde, at nu vil I klare jer i tre måneder uden at bruge en eneste krone på markedsføring? Ville det ændre jeres adfærd? Hvad kan vi gøre for at frigøre tid til salgsfremmende aktiviteter?” spurgte Jan Sargent Larsen og fortsatte med emner som differentiering, branding, rekruttering og det at gøre sig så attraktiv og interessant, at man ”bliver spurgt mere”, faglighed, forretningsmodel og mersalg versus merværdi.
Det blev til mange tankevækkende indspark i løbet af de næsten to timer, Jan Sargent Larsen holdt peptalk til indehaverne – med udgangspunkt i en helt almindelig hverdag, uden abstrakte teorier. Lige til at tage med og afprøve hjemme i sin egen butik.

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Zentuvo