DE’s årlige medlemsundersøgelsen viser fortsat en høj tilfredshed med DE’s servicetilbud. Tilfredsheden med kredsbestyrelserne og DE´s Facebookside er årets højdespringere.

Over 1.000 medlemmer gav i slutningen af november deres tilbagemelding på DE’s årlige medlemsundersøgelse. Årets undersøgelse viser, at medlemmerne fortsat er godt tilfredse med DE’s serviceydelser. Tilfredsheden er gået frem for 6 af DE’s serviceydelser, mens tilfredsheden er faldet for 10. Tilfredsheden med ydelserne spænder fra 7,1 til 8,7 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget utilfreds, og 10 er meget tilfreds.


Medlemmerne er mest tilfredse med DE’s uddannelsesafdeling og DE’s medlemsafdeling, som begge ligger på 8,7. Generelt er medlemmerne meget tilfredse, når det kommer til den personlige betjening fra DE’s sekretariat. Således ligger alle de fire serviceydelser, der involverer personlig kontakt med sekretariatsmedarbejdere, i top 6. De to andre serviceydelser er bogholderiet og DE’s hotline, som ligger henholdsvis på en femteplads og en sjetteplads – begge med en tilfredshed på 8,3.

 

Figur 1: Tilfredshed med DE's ydelser (spørgsmål: Hvor tilfreds er du med…, skala 1=meget utilfreds – 10=meget tilfreds)
Figur 1 tilfredshed med DEs ydelser

 NB: Der blev ikke spurgt til podcast (oplæsningsfunktionen) af Infosys-nyhedsbrevet sidste år, da podcast blev indført i år.


Kontakten med kredsbestyrelser er årets højdespringer

Årets højdespringer findes i medlemmernes tilfredshed med kontakten til den lokale kredsbestyrelse, som er gået hele 0,5 frem og nu ligger på 7,8. Dette skyldes formentligt, at der var stor deltagelse i generalforsamlingerne i kredsene i starten af 2017. Det har medført, at medlemmerne har fået øjnene op for kredsenes store arbejde, samt at kredsene er grundlaget for DE’s demokratiske struktur.
DE’s Facebookside tegner sig for årets næsthøjeste stigning i medlemsundersøgelsen. Her er tilfredsheden steget med 0,4 siden 2016 og ligger nu på 7,9. Her har en medvirkende faktor nok været, at Facebook bruges aktivt i årets nye MDE kampagne, hvor medlemmerne kan dele indlæg og videoklip fra kampagnen med deres kunder. Og dermed vise, at det giver forbrugerne en ekstra tryghed at bruge en ejendomsmægler, som er medlem af DE.

”Erhvervsnyt” falder, men der er en grund…

DE’s ”Erhvervsnyt” har fået årets laveste tilfredshed med 7,1 efter et fald på 0,9 siden 2016. Faldet skyldes, at andelen af boligmæglere, der har svaret på spørgsmålet om tilfredsheden, er steget, og boligmæglere er mindre tilfredse med nyhedsbrevet end erhvervsmæglere. Hvis man ser isoleret på målgruppen for nyhedsbrevet – nemlig erhvervsmæglere - er tilfredsheden 8,5, hvilket er omtrent på niveau med erhvervsmæglernes vurdering i 2016.

Hvad bruges undersøgelsen til?

Medlemsundersøgelsen indeholder også en lang række andre spørgsmål end dem om tilfredsheden med DE’s serviceydelser. Det er blandt andet spørgsmål om, hvor ofte de enkelte serviceydelser benyttes, og hvor relevante de er. Derudover har medlemmerne mulighed for at komme med ris, ros eller forslag til forbedringer.

Undersøgelsen bruges af bestyrelse, udvalg og sekretariatet til at tilpasse DE’s serviceydelser, så ydelserne løbende afspejler branchens behov.

 

Læs hele undersøgelsen her.

 


Fakta om undersøgelsen

  • Udsendt til alle DE´s personlige medlemmer medio november
  • 3.043 medlemmer modtog spørgeskemaet i år
  • 1.060 af medlemmerne (35 pct.) har svaret på hele/dele af undersøgelsen
  • Undersøgelsen er foretaget hvert år siden 2014