Alex og Lone 1193x795
Foto: Efter mange års engageret indsats forlader Lone Bøegh Henriksen og Alex Mandrup Paulsen DE’s bestyrelse. 

Efter mange års engageret indsats for ejendomsmæglerbranchens faglige og politiske videreudvikling vælger ejendomsmæglerne Lone Bøegh Henriksen og Alex Mandrup Paulsen at udtræde af DE’s bestyrelse.

Det er to meget erfarne og værdsatte medlemmer, der i forbindelse med Repræsentantskabsmødet udtræder af Dansk Ejendomsmæglerforenings bestyrelse. Ejendomsmæglerne Lone Bøegh Henriksen og Alex Mandrup Paulsen har efter mange års indsats i foreningen hver især besluttet, at tiden er inde til at prioritere tiden anderledes og lægge en større del af kræfterne på firma- og hjemmefronten.
 

Lone og Torben 800x533

Lone Bøegh Henriksen

Lone Bøegh Henriksen har i de 10 år, hun har været med i DE’s bestyrelse, bl.a. bidraget til at søsætte den obligatoriske efteruddannelse, som hun hele tiden har set som en afgørende faktor for branchens kvalitet og omdømme:
”Jo højere et kompetenceniveau, du har, jo bedre en kundeoplevelse vil du kunne give. Din faglighed gør kunderne trygge og tilfredse, og glade kunder er det, som vi lever af, og det, der flytter omverdenens syn på ejendomsmæglere,” siger hun og tilføjer, at der også er et andet område, hun er særligt stolt af at have været med til at tage initiativ til:
”Det er DE’s ungeråd. Branchen og DE har i den grad brug for de unge, deres dynamik og gode ideer. Det er de unge, der skal presse dem, som sidder på stolene, til at tænke nyt. For hvis ikke vi hele tiden fornyer og udvikler os og skærper vores faglige kompetencer, så bliver vi på et tidspunkt overflødige.”

Selvom øjnene lyser begejstret, når hun fortæller om de mærkesager, hun sammen med kollegaerne i bestyrelsen har kæmpet for, er Lone Bøegh Henriksen nået frem til, at hun fremadrettet vil fordele kræfterne anderledes: "Gennem mere end 30 år har jeg opbygget en forretning bestående af 10 butikker og et servicecenter, og jeg beskæftiger i alt mere end 100 medarbejdere. Vi er meget succesfulde omkring rådgivning og facilitering af storkunder og har alle landets største pensionskasser, samt store udenlandske aktører når det handler om projektsalg og udlejning. Denne del af forretningen kræver selvsagt store ressourcer, og jeg vil bruge den frigjorte tid på i endnu højere grad, at imødekomme disse kunders behov sammen med mine dygtige medarbejdere."
Lone Bøegh Henriksen vil også investere mere tid i sin efterhånden ret store sideforretning, stutteriet HP Horses, med 50 avlsheste og eksport af hingstesæd og føl til hele verden. Derudover glæder hun sig til også at kunne tilbringe mere tid med familien, hvilket nærmest sker af sig selv, idet den nærmeste familie også er engageret i hendes virksomheder.
Lone Bøegh Henriksen slutter af med en hilsen til DE's nysammensatte bestyrelse: "Jeg ønsker jer god arbejdslyst og højt til loftet. Hold fokus på at løse de konkrete opgaver, der ligger foran jer. Vælg, hvad der er bedst for branchen, uden at skele til, om et forslag kommer fra en kollega med eller uden et bestemt kædetilhørsforhold, så vil I kunne opnå langt større resultater."

Torben og Alex 800x533

Alex Mandrup Paulsen

For Alex Mandrup Paulsen blev det til 8 år i DE’s bestyrelse, heraf de seneste 4 år som næstformand.
”Jeg indtrådte i bestyrelsen i den periode, hvor DE gik i gang med at indføre den nye rådsmodel. I en erkendelse af, at tiden og ikke mindst økonomien har forandret sig, skal vi nu til at finde en ny model for, hvordan vi organiserer os.”
Blandt de emner, Alex Mandrup Paulsen har været med til at præge, er etableringen af Ungerådet, de seneste ændringer i Lov om Omsætning af Fast Ejendom (LOFE), forbedring af betingelserne for yderområder – herunder bedre finansieringsmuligheder –, og markedet generelt.
Derudover har uddannelse – selvfølgelig, fristes man til at sige – været et emne, der har fyldt meget:
”Hele efteruddannelsen er radikalt ændret, og det har været helt afgørende for at sikre et fortsat højt fagligt niveau for branchen.”
Næsten samtidig med, at han forlader DE’s bestyrelse, træder Alex Mandrup Paulsen også ud af sine øvrige foreningsrelaterede forpligtelser, bortset fra at han foreløbig forbliver i Boligmarkedets bestyrelse.
Den ekstra tid, han får til rådighed efter sin udtræden af det branchepolitiske virke, skal fordeles mellem familien og hans virksomheder.
Alex Mandrup Paulsen er indehaver af EDC Ejendoms Centret A/S, EDC Erhverv Ejendoms Centret A/S og Feriepartner Odder - Juelsminde – Samsø, og i alt har han ansvar for ca. 45 medarbejdere.
”Jeg kommer til at savne den indsigt, viden og mulighed for at præge fremtiden – og ikke mindst det gode kollegiale samarbejde –, som tiden i DE’s bestyrelse har givet mig”, erkender han. ”Men man skal også gøre plads til andre.”
Han afslutter med et smil på læben: ”Og så er jeg jo ung nok til at gøre et comeback en anden god gang.”

 

Tekst: Sandy Thornland
Foto: Claus Bjørn Larsen