Optagelse i ejendomsmæglerregistret

For at benytte titlen ejendomsmægler skal du optages i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister. Der er tre ufravigelige optagelseskrav, som du kan læse om nedenfor.

 • Uddannelse

  Du skal have bestået en uddannelse til ejendomsmægler. Det udgør det teoretiske grundlag for, at du kan blive optaget i Ejendomsmæglerregistret. I menuen under uddannelsen kan du læse om de tre typiske uddannelser der alene eller i kombination giver dig de uddannelsesmæssige forudsætninger til at blive ejendomsmægler. Uddannelserne er Akademiuddannelsen i FR - Ejendomsmægler, Finansøkonomuddannelsen og Finansbacheloruddannelsen. med tillægs

  Læs mere om det teoretiske ansøgningsgrundlag for optagelse i ejendomsmæglerregistret her.

 • Erhvervserfaring

  Du skal have mindst to års relevant erhvervserfaring fra en ejendomsmæglervirksomhed med arbejdsopgaver, der kan antages at have givet et praktisk kendskab til ejendomsformidling, eller gennem anden beskæftigelse have opnået en tilsvarende praktisk kunnen.

  Det er relevansen af ansøgerens erhvervserfaring, der ligger til grund for godkendelsen, og ikke kun den tid du har været ansat. Man kan derfor godt få afvist erhvervserfaring, selvom man har arbejdet 2 år hos en boligmægler, hvis arbejdets karakter ikke anses for relevant. Erfaring indenfor kommissionering (vurdering), salg og sagsbehandling, som er de grundlæggende færdigheder for ejendomsmæglerens faglighed, er nogle af de opgaver som du skal have arbejdet med.

  Her kan du læse mere om hvilke opgaver der anses for relevant erhvervserfaring.

  Din praktik kan måske tælle med

  Hvis du har været i praktik hos en ejendomsmægler, som led i din uddannelse til finansøkonom eller finansbachelor, kan Erhvervsstyrelsen vælge at godkende hele eller dele af praktikperioden som en del af de to års relevante erhvervserfaring.

  Anden relevant erhvervserfaring kan måske tælle med

  Du kan ikke blive optaget i Ejendomsmæglerregisteret uden relevant erhvervserfaring specifikt fra en boligejendomsmægler. Men hvis du vil være ejendomsmægler med en beslægtet faglig baggrund som f.eks. bankrådgiver, kan en del af den erfaring muligvis godkendes til at tælle med i de to års relevant

 • Forsikringsordning

  Det sidste optagelseskrav er en garanti- og forsikringsordning, der blandt andet fås ved at melde sig ind i Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

  Læs mere om medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE).

  Der er tale om et parallelt optagelsesforløb af medlemskab hos Dansk Ejendomsmæglerforening og registrering i Ejendomsmæglerregistret.

Din titel kan deponeres, hvis du ikke længere arbejder som ejendomsmægler

Det er muligt at få deponeret sin registrering som ejendomsmægler, hvis du ikke pt. arbejder som ejendomsmægler og derfor ikke har brug for forsikringsordningen.

Du kan læse mere om deponering af titler på Boligejer.dk.