Responsumudvalget

Ønsker du en responsumudtalelse? Så kan du kontakte DE’s Responsumudvalg, der udtaler sig om kutymer, sædvaner og fast praksis i forbindelse med omsætning af fast ejendom.

Responsumudvalget udtaler sig generelt og går derfor ikke ind og vurderer konkrete sager, herunder sagsforløb. Endvidere ligger det uden for udvalgets område at vurdere salærstørrelser. 

Det koster et gebyr på 4.375 inkl. moms at få en sag behandlet. Der afholdes møde i udvalget hvert kvartal, og ekspeditionstiden kan som følge heraf variere, men holdes normalt inden for tre måneder.

Ønsker du en responsumudtalelse?

Så skal du trykke på "indsend anmodning" nedenfor og oplyse følgende i mailen:

  • Spørgetema
  • Rekvirentens navn, adresse samt j.nr.
  • Modpartens navn, adresse samt j.nr.
  • Hvis retssag, vedhæft udskrift af retsbog

Send anmodning om responsumudtalelse

Klik her, hvis du vil anmode om en responsumudtalelse.

Indsend anmodning

Kontakt

Sagsbehandlingen i sekretariatet forestås af juridisk konsulent Anne Mette Qvist vicedirektør, advokat og ejendomsmægler Anders Palmkvist.

Anders Palmkvist

Vicedirektør

  • aps@de.dk
  • 32 64 45 94
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C